Xuất ra file pdf cho bản vẽ autocad

 1. Xuất file PDF cho bản vẽ autocad


  Gõ lệnh Ctrl + P : Phần mềm autocad sẽ hiện ra bảng như hình bên dưới
  Xuất-file-PDF-cho-bản-vẽ-autocad.jpg
  Ô 1: Chúng ta chọn ” Foxit Reader PDF Printer “
  Xuất-file-PDF-cho-bản-vẽ-autocad-1.jpg
  Ô 2: Chúng ta chọn “ khổ giấy A3“
  Tùy vào lựa chọn của chúng ta, chúng ta có lúc chọn A4 A0 A1 A2, Nhưng thông dụng thì chúng ta thường xuyên chọn A3
  Xuất-file-PDF-cho-bản-vẽ-autocad-2.jpg
  Ô 3: Chọn “Window “
  Xuất-file-PDF-cho-bản-vẽ-autocad-3.jpg
  Sau đó ta click vào Ô Window
  Xuất-file-PDF-cho-bản-vẽ-autocad-4.jpg
  Quét bản vẽ
  Ô 5 : Chọn ” Landscape “
  Đó là ban chỉnh khổ giấy nằm ngang, vì bản vẽ của bạn luôn vẽ theo thể loại giấy ngang
  Xuất-file-PDF-cho-bản-vẽ-autocad-5.jpg
  Ô 6 : chọn Preview
  Để xem trước bản vẽ của chúng ta có đẹp chưa, trước khi xuất PDF
  Xuất-file-PDF-cho-bản-vẽ-autocad-6.jpg
  Sau đó chúng ta CLick OK là hoàn tất xuất bản vẽ autocad sang PDF