Xác định chuyển vị trong hệ thanh phẳng đàn hồi tuyến tính

 1. Mục đích của việc xác định chuyển vị trong hệ thanh đàn hồi tuyến tính: Kiểm tra độ cứng công trình, chuẩn bị cơ sở cho việc nghiên cứu hệ siêu tĩnh, tải trọng gây ra chuyển vị là tải trọng tác dụng tĩnh, chuyển vị của hệ nghiên cứu tuân theo nguyên lý cộng tác dụng,
  CHƯƠNG 4

  XÁC ĐỊNH CHUYỂN VỊ TRONG HỆ THANH PHẲNG ĐÀN HỒI TUYẾN TÍNH

  Mục đích của việc xác định chuyển vị trong hệ thanh đàn hồi tuyến tính:
  • Kiểm tra độ cứng công trình
  • Chuẩn bị cơ sở cho việc nghiên cứu hệ siêu tĩnh
  Các giả thiết khi tính toán:
  • Tải trọng gây ra chuyển vị là tải trọng tác dụng tĩnh
  • Chuyển vị của hệ nghiên cứu tuân theo nguyên lý cộng tác dụng
  Cách xác định chuyển vị
  • Xuất phát từ nguyên lý công khả dĩ ( nguyên lý công ảo) của hệ thanh.

  KHÁI NIỆM VỀ BIẾN DẠNG VÀ CHUYỂN VỊ


  1.Khái niệm
  1.1. Biến dạng: là sự thay đổi hình dạng của công trình dưới tác dụng của các nguyên nhân bên ngoài như tải trọng, sự thay đổi nhiệt độ, chuyển vị cưỡng bức gối tựa, chế tạo không chính xác.
  Bài toán phẳng, biến dạng của một phân tố thanh có chiều dài ds bao gồm ba thành phần:
  Biến dạng xoay yds giữa hai tiết diện ở hai đầu phân tố thanh do mômen gây ra, y là biến dạng xoay tỷ đối
  xác-định-chuyển-vị-trong-hệ-thanh-phẳng-đàn-hồi-tuyến-tính.jpg

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.