Trung quốc xây dựng thác nước 106m trên một tòa nhà chọc trời

 1. Công ty xây dựng của Trung Quốc Guizhou Ludiya Property Management xây dựng một thác nước ở bên cạnh tòa nhà chọc trời của mình. Ở đó, tạo ra một cầu vồng rực rỡ trước tòa nhà khi mặt trời khuất bóng. Thác nước nhân tạo, nằm ở thành phố Quý Dương, thủ phủ của tỉnh Quý Châu ở Tây Nam Trung Quốc, cần 4 máy bơm lớn để bơm nước 106m lên trước khi thác đổ xuống bên cạnh tòa nhà khổng lồ. Chi phí điện, được cho là hơn 100 USD/ 1h, thác nước chỉ được sử dụng cho những dịp đặc biệt.
  Trung-Quốc-xây-dựng-thác-nước-100m-trên-một-tòa-nhà-chọc-trời.jpg
  Trung-Quốc-xây-dựng-thác-nước-100m-trên-một-tòa-nhà-chọc-trời-1.jpg
  Trung-Quốc-xây-dựng-thác-nước-100m-trên-một-tòa-nhà-chọc-trời-2.jpg
  Trung-Quốc-xây-dựng-thác-nước-100m-trên-một-tòa-nhà-chọc-trời-3.jpg
  Trung-Quốc-xây-dựng-thác-nước-100m-trên-một-tòa-nhà-chọc-trời-4.jpg
  Trung-Quốc-xây-dựng-thác-nước-100m-trên-một-tòa-nhà-chọc-trời-5.jpg
  Trung-Quốc-xây-dựng-thác-nước-100m-trên-một-tòa-nhà-chọc-trời-6.jpg
  Trung-Quốc-xây-dựng-thác-nước-100m-trên-một-tòa-nhà-chọc-trời-7.jpg
  nhauyenhoaiphuong0703 thích bài này.