Tổng hợp những lỗi khi sử dụng autocad

 1. Tổng hợp lỗi trong quá trình sử dụng AutoCad


  Tổng-hợp-những-lỗi-khi-sử-dụng-autocad.jpg

  Khắc phục lỗi không dùng được lệnh Fillet:


  • Dùng lệnh Flatten trước rồi Fillet lại.

  Khắc phục không move được đối tượng về gốc tọa độ 0,0:


  • Nhấn F12 rồi move lại

  Khắc phục lỗi nhảy dim:


  • Undo lệnh vừa thực hiện.
  • Quét chọn đối tượng và dim gõ DDA-spacebar. Đây là cách khắc phục tạm thời.

  Không trim hatch được (do đường boundary không sạch)


  • Phân vùng hatch nhỏ lại hoặc boundary đơn giản hơn.
  • Tạo boundary mới (vì nút điều khiển của boundary bị trùng)

  Lỗi khi sử dụng mẫu hatch bên ngoài (do sai tên file)


  • Mở file .pat bằng chương trình Notepad
  • Sửa dòng đầu tiên trước dấu phẩy trùng với tên file.pat đang mở

  Tình trạng mất thanh công cụ: Nhấn Ctrl+0


  Tình trạng mất dòng command: Nhấn Ctrl+9


  Lỗi MI text bị lộn ngược


  • Dùng lệnh Mirrtext rồi nhập 0

  Lỗi chọn đối tượng trước nhập lệnh sau không được


  • Gõ pickfirst = 1

  Khi Cad tư nhiên bị ngu (không hiểu lệnh)


  • Dùng lệnh Redefine

  Khi nhấn giữ chuột giữa không pan được


  • Gõ mbuttonpan=1

  Khi file cad không thể Recover được thì ta còn 1 quyền trợ giúp nữa là:


  • Dùng Cad đời mới hơn Recover (hên xui)

  Lỗi xuất hiện dòng chữ PRODUCED BY AUTODESK....


  • Ta save file đó sang đuôi .dxf. Đóng file lại.
  • Mở lại file.dxf rồi save lại đuôi .dwg. Xong

  Xref bị mờ khi dùng Cad 2010


  • Dùng lệnh XDWGFADECTL để giảm độ mờ.

  Lỗi khi dùng lệnh Etransmit:


  • Bỏ dấu tiếng Việt của file gốc đi.

  Không bind được file xref (do có xref lồng)


  • Tháo xref lồng.

  Lỗi vật liệu hatch bị vỡ


  • Double vào hatch (để edit)
  • Click to set new origin và click vào vùng hatch