Tính toán thiết kế móng cọc ép bê tông cốt thép

 1. Trình tự các bước tính toán thiết kế móng cọc ép thực hiện như sau


  Bước 1. Xác định sức chịu tải của cọc


  Tính-móng-cọc-ép-bê-tông-cốt-thép.jpg
  Tính-móng-cọc-ép-bê-tông-cốt-thép-1.jpg
  Tính-móng-cọc-ép-bê-tông-cốt-thép-2.jpg

  Bước 2. Xác Định Kích Thước Đài Cọc Và Số Lượng Cọc


  Sử dụng nội lực ở chân cột và dùng các công thức xác định sơ bộ số lượng cọc trong đài móng
  Tính-móng-cọc-ép-bê-tông-cốt-thép-3.jpg
  Tính-móng-cọc-ép-bê-tông-cốt-thép-4.jpg

  Bước 3. Kiểm Tra Nền Móng Cọc Ma Sát Theo Điều Kiện Biến Dạng :


  1. Kiểm tra về điều kiện biến dạng cho móng.
  2. Kiểm tra về điều kiện lún cho phép của móng
  Tính-móng-cọc-ép-bê-tông-cốt-thép-5.jpg
  Tính-móng-cọc-ép-bê-tông-cốt-thép-6.jpg
  Tính-móng-cọc-ép-bê-tông-cốt-thép-7.jpg

  Bước 4. Tính Toán đâm Thủng Đài Cọc


  1. Kiểm tra chọc thủng trên tiết diện nghiêng.
  2. Kiểm tra chọc thủng cọc ở góc nếu cần
  Tính-móng-cọc-ép-bê-tông-cốt-thép-8.jpg
  Tính-móng-cọc-ép-bê-tông-cốt-thép-9.jpg

  Bước 5. Tính Thép


  Khi móng đã thỏa các điều kiện về lún và biến dạng cũng như không bị chọc thủng thì chúng ta tiến hành tính toán và bố trí cốt thép cho móng
  Tính-móng-cọc-ép-bê-tông-cốt-thép-10.jpg

  Bước 6. Triển khai bản vẽ và thống kê cốt thép


  Bước 7. Bóc khối lượng để làm dự toán chi phí

  Các file đính kèm: