Tiêu chuẩn xây dựng 92-1983 phụ tùng cửa sổ và cửa đi bản lề cửa

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG


  TCXD 92 : 1983

  PHỤ TÙNG CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI – BẢN LỀ CỬA


  Windows and doors accessories – Hinges​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-92-1983-phụ-tùng-cửa-sổ-và-cửa-đi-bản-lề-cửa.jpg
  Tiêu chuẩn này chỉ quy định cho các loại bản lề dùng trong các công trình xây dựng dân dụng trong điều kiện không có môi trường ăn mòn.
  Theo quy định tiêu chuẩn mẫu cửa điển hình của Viện thiết kế nhà ở và công trình công cộng, bản lề được quy định như sau:
  • Bản lề dài 140mm lắp vào cửa gỗ có:
   • Chiều rộng cánh từ 345 đến 545 mm;
   • Chiều dài từ 1280 đến 1680 mm.
  • Bản lề dài 160, 180 mm lắp vào cửa gỗ có:
  • Chiều rộng cánh từ 445 đến 900 mm;
  • Chiều dài từ 2090 đến 2640 mm.
  1. Thông số và kích thước cơ bản
  1.1. Bản lề cửa có 2 loại:
  Bản lề cối và bản lề gông
  a) Bản lề cối phải được chế tạo theo hình 1 và kích thước ở bảng 1. Bản lề cối có 2 loại:
  • Bản lề cánh trái hình 1a,
  • Bản lề cánh trái hình 1b.
  Chú thích: cánh cửa mở về phía mặt người đứng từ trái sang phải, lắp bản lề phải, ngược lại, lắp bản lề trái.
  b) Bản lề gông gồm: cánh lá và cánh gông
  • Cánh lá theo hình 1 và bảng 1
  • Cánh gông theo hình 2 và bảng 2.
  1.2. Khi lắp ghép 2 cánh bản lề phải có vòng đệm
  • Vòng đệm phải được chế tạo theo hình 3.
  • Chốt phải được chế tạo theo hình 4 và bảng 4.
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-92-1983-phụ-tùng-cửa-sổ-và-cửa-đi-bản-lề-cửa-1.jpg
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-92-1983-phụ-tùng-cửa-sổ-và-cửa-đi-bản-lề-cửa-2.jpg

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.