Tiêu chuẩn xây dựng 86-1981 gạch chịu axit

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG
  TCXD 86 : 1981

  GẠCH CHỊU AXIT


  Acid resistant bricks​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-86-1981-gạch-chịu-axit.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch chịu axit dùng trong các công trình xây dựng công nghiệp hoá học, điện hóa học, y dược, công nghiệp thực phẩm và các ngành khác có liên quan đến sự chống ăn mòn của các hoá chất mang tính axit.
  Chú thích: Đối với các công trình tiếp xúc hoá chất HF thì không được dùng loại gạch này.
  1. Kích thước cơ bản
  1.1. Gạch chịu axit được sản xuất theo hai dạng: gạch khối và gạch tấm lát.
  1.2. Hình dáng và kích thước của gạch cho theo bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.