Tiêu chuẩn xây dựng 60-2003 trường dạy nghề tiêu chuẩn thiết kế

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


  TCXDVN 60 - 2003

  TRƯỜNG DẠY NGHỀ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


  SCHOOL OF VOCATIONAL TRAINING - DESIGN STANDARDS
  HÀ NỘI 2003​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-60-2003-trường-dạy-nghề-tiêu-chuẩn-thiết-kế.jpg
  Lời nói đầu
  TCXDVN 60-2003 soát xét TCXD 60-1974
  TCXDVN 60-2003 do Viện Nghiên cứu Kiến trúc chủ trì soát xét, biên soạn.
  Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Xây dựng đề nghị và được Bộ Xây dựng ban hành.
  TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

  TRƯỜNG DẠY NGHỀ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


  Schoolol ofof Vocationalal Trainingng - Designgn Standards​
  1.Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà và công trình của các trường dạy nghề chính qui, các cơ sở dạy nghề đào tạo dài hạn, ngắn hạn thuộc Trung ương, Địa phương hoặc các tổ chức kinh tế do Nhà nước quản lý trong phạm vi cả nước.
  Chú thích: Tiêu chuẩn này cũng được áp dụng khi thiết kế nhà và công trình của trường đào tạo giáo viên dạy nghề.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn:
  • TCVN 2748-1991 Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung
  • TCVN 4450-1987 Nhà ở. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
  • TCXD 13-1991 phân cấp nhà và công trình dân dụng. Nguyên tắc chung
  • TCVN 4601-1988 Trụ sở cơ quan. Tiêu chuẩn thiết kế
  • TCVN 4513-1988 Cấp nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế
  • TCVN 4474-1987 Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế
  • TCXD 33-1985 Cấp nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình
  • TCXD 51-1984 Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình
  • TCXD 16 -1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng. Tiêu chuẩn thiết kế
  • TCXD 29-1991 Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng. Tiêu chuẩn thiết kế
  • TCXD 25-199 Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng. Tiêu chuẩn thiết kế.
  • TCXD 27-1991 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng.Tiêu chuẩn thiết kế
  • TCVN 2622-1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế
  • TCVN 5674 -1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu
  3. Quy định chung
  3.1. Học sinh trường dạy nghề được chia thành lớp, mỗi lớp không quá 35 học sinh. Số lượng học sinh của trường dạy nghề được tính theo nhiệm vụ thiết kế với các quy mô như sau:
  • Qui mô nhỏ: từ 300 hs đến 600 hs;
  • Qui mô vừa: từ 600 hs đến 1000 hs;
  • Qui mô lớn: từ 1000 hs đến 1500 hs.
  Chú thích:
  1. Qui mô trường dạy nghề được tính theo số lượng học sinh nhiều nhất của hệ học chính qui dài hạn
  2. Trường hợp đặc biệt, cho phép số lượng học sinh của trường dạy nghề lớn hơn quy định ở điều 3.1
  3.2. Trường dạy nghề được thiết kế với cấp công trình từ cấp I đến cấp IV. Nội dung cụ thể của từng cấp công trình áp dụng theo quy định trong tiêu chuẩn “Phân cấp công trình xây dựng - Nguyên tắc chung” - TCVN 2748 - 1991.
  3.3. Trong một trường được phép thiết kế xây dựng các hạng mục có cấp công trình khác nhau, nhưng không vượt quá 3 cấp và phải ưu tiên cấp công trình cao cho khối nhà học.
  Chú thích: Nhà và công trình cấp IV chỉ thiết kế xây dựng ở khu vực chưa có quy hoạch hoặc đối với một số công trình phụ trợ của trường dạy nghề.
  4. Yêu cầu về khu đất xây dựng và quy hoạch tổng mặt bằng
  4.1. Địa điểm xây dựng trường dạy nghề cần phải:
  • Phù hợp với quy hoạch các điểm dân cư và mạng lưới trường dạy nghề;
  • Gần các cơ sở sản xuất có ngành nghề mà trường đào tạo như xí nghiệp công nghiệp, công trường xây dựng, nông trường, lâm trường, bến cảng v.v…
  4.2. Khu đất xây dựng trường dạy nghề cần bảo đảm các yêu cầu sau:
  • Yên tĩnh cho việc giảng dạy và học tập;
  • Giao thông thuận tiện và an toàn;
  • Thuận tiện cho việc cung cấp điện, nước;
  • Ở trên nền đất tốt, cao ráo;
  • Đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh đối với các xí nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.