Tiêu chuẩn xây dựng 4455-1987 quy tắc ghi kích thước

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 4455 : 1987

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - QUY TẮC GHI KÍCH THƯỚC, CHỮ TIÊU ĐỀ, CÁC YÊU CẦU KĨ THUẬT VÀ BIỂU BẢNG TRÊN BẢN VẼ.


  System of ducuments for building design – Rules for demensioning, heading technical requirements and tables on drawings.​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-4455-1987-quy-tắc-ghi-kích-thước.jpg
  Tiêu chuẩn này quy định quy tắc ghi kích thước, chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ để lập tài liệu thiết kế nhà, công trình thuộc tất cả các ngành kinh tế quốc dân.
  1. Quy tắc ghi kích thước
  1.1. Khi ghi kích thước và kẻ các đường dóng, đường ghi kích thước ngoài các quy định trong tiêu chuẩn này, phải tuân theo tiêu chuẩn: "Hệ thống nhất các tài liệu thiết kế - Quy tắc ghi kích thước''.
  1.2. Đường ghi kích thước phải đặt cách mép vật thể ít nhất 10mm và đầu mép phải kéo dài quá các đường dóng biên từ 1 đến 3mm (hình 1).
  Tại điểm giao nhau giữa đường ghi kích thước với các đường dóng kích thước phải dùng nét ngắt có chiều dài từ 2 đến 4 mm nghiêng 45o về bên phải đường dóng để giới hạn phần ghi kích thước.
  Các mũi tên được dùng để giới hạn phần ghi kích thước trong những trường hợp sau: Ghi kích thước đường kính, bán kính và kích thước góc.
  Ghi kích thước bán kính góc lượn.
  Ghi kích thước tính từ một điểm nào đó đến một góc quy ước (hình 2).
  Kích thước của mũi tên để giới hạn phần ghi kích thước phải theo quy định của tiêu chuẩn: "Hệ thống thống nhất các tài liệu thiết kế. Quy tắc ghi kích thước".
  1.3. Cao độ của mặt sàn, của các kết cấu so với mặt sàn phải ghi theo đơn vị mét với độ chính xác 3 số lẻ sau dấu phẩy và ghi trên mũi tên kí hiệu.
  Kí hiệu cao độ là mũi tên hình tam giác đều, tô nửa đen nửa trắng, độ cao của tam giác bằng độ cao của chữ số ghi cao độ.
  Cao độ ± 0,000 được quy ước là mặt sàn tầng 1.
  Cao độ của các kết cấu cao hơn ± 0,000 là cao độ dương (+) Cao độ của các kết cấu thấp hơn ± 0,000 là cao độ âm (-)
  Phải ghi dấu âm (-) trước chữ số cao độ âm, đối với chỉ số cao độ dương (+) cho phép không ghi dấu (+).

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.