Tiêu chuẩn xây dựng 367-2006 vật liệu chống thấm

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


  TCXDVN 367 : 2006

  VẬT LIỆU CHỐNG THẤM TRONG XÂY DỰNG - PHÂN LOẠI


  Waterproofing Materials for Construction - Classification​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-việt-nam-tcxdvn-367-2006-về-vật-liệu-chống-thấm-trong-xây-dựng.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này qui định phân loại vật liệu chống thấm dùng trong xây dựng.
  2. Phân loại
  Vật liệu chống thấm trong xây dựng được phân loại như sau:
  2.1.Theo nguồn gốc nguyên liệu, vật liệu chống thấm được phân thành:
  • Vô cơ.
  • Hữu cơ.
  • Hỗn hợp (vô cơ và hữu cơ).
  2.2. Theo trạng thái sản phẩm, vật liệu chống thấm được phân thành:
  2.2.1. Dạng lỏng:
  • Dung môi nước.
  • Dung môi hữu cơ.
  • Không dung môi.
  2.2.2. Dạng paste:
  • Một thành phần.
  • Nhiều thành phần.
  2.2.3. Dạng rắn:
  • Dạng hạt.
  • Dạng thanh.
  • Dạng băng.
  • Dạng tấm.
  2.3. Theo nguyên lý chống thấm, vật liệu chống thấm được phân thành:
  • Chống thấm bề mặt.
  • Chống thấm toàn khối.
  • Chống thấm chèn, lấp đầy.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like và viết bình luận để download.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. hoaiphuong0703
  vật liệu chống thấm trong xây dựng
 3. xaydungduclinh
  phân loại vật liệu chống thấm
 4. hoangnhauyen
  Tiêu chuẩn này quy định phân loại vật liệu chống thấm dùng trong xây dựng
 5. kstuankiet
  phân loại các loại vật liệu chống thấm trong xây dựng
  Nguyen Chi Hai, adminnhauyen thích bài này.
 6. nhauyen
  các loại vật liệu chống thấm trong xây dựng
  Nguyen Chi Haiadmin thích bài này.
 7. Nguyen Chi Hai
  Tks ad nhiều
  admin thích bài này.
 8. Nguyễn Khắc Huy
  Tks admin nhiều
  admin thích bài này.
 9. Phan Quang Nghĩa
  thanks admin nhiều
  admin thích bài này.
 10. hoàng danh
  TAI LIỆU BỔ ÍCH
  admin thích bài này.