Tiêu chuẩn xây dựng 362-2005 quy hoạch cây xanh trong đô thị

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


  TCXDVN 362:2005

  QUY HOẠCH CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG TRONG CÁC ĐÔ THỊ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-362-2005-quy-hoạch-cây-xanh-trong-đô-thị.jpg
  LỜI NÓI ĐẦU
  TCVN 362 : 2005 – “Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị- Tiêu chuẩn thiết kế” quy định các chỉ tiêu diện tích cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị và các nguyên tăc thiết kế, được Bộ Xây Dựng ban hành theo quyết định số ...01./BXD ngày.05.. tháng..01 năm 2006.
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng khi lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị và tham khảo để lập đồ án quy hoạch chi tiết các đô thị. Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng áp dụng ở cấp toàn đô thị.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các đô thị đặc thù và cây xanh trong khu ở, công nghiệp, kho tàng, trường học, cơ quan, công trình công cộng…(cây xanh sử dụng hạn chế) và cây xanh được dùng làm dải cách ly, phòng hộ, nghiên cứu khoa học, vườn ươm…(cây xanh chuyên môn).
  2. Tài liệu viện dẫn
  TCVN4449:1987. Quy hoạch xây dựng đô thị- Tiêu chuẩn thiết kế.
  Tập I- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam:
  Nghị định 08 – 2005 về Quy hoạch Xây dựng.
  3. Thuật ngữ, định nghĩa
  3.1. Cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị gồm 3 loại:
  • Cây xanh công viên: Là khu cây xanh lớn phục vụ cho mục tiêu sinh hoạt ngoài trời cho người dân đô thị vui chơi giải trí, triển khai các hoạt động văn hoá quần chúng, tiếp xúc với thiên nhiên, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần…
  • Cây xanh vườn hoa: Là diện tích cây xanh chủ yếu để người đi bộ đến dạo chơi và nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn. Diện tích vườn hoa không lớn, từ vài ba ha trở xuống. Nội dung chủ yếu gồm hoa, lá, cỏ, cây và các công trình xây dựng tương đối đơn giản.
  • Cây xanh đường phố: Thường bao gồm bulơva, dải cây xanh ven đường đi bộ(vỉa hè), dải cây xanh trang trí, dải cây xanh ngăn cách giữa các đường, hướng giao thông…
  3.2. Đất cây xanh sử dụng công cộng là đất dùng để xây dựng công viên, vườn hoa, cây xanh đường phố, nằm trong cơ cấu đất cây xanh chung và đất xây dựng đô thị. Trong đất cây xanh sử dụng công cộng bao gồm cả đường đi, sân bãi, mặt nước và một số công trình kiến trúc trong khuôn viên công viên, vườn hoa. Chỉ tiêu mặt nước được tính phần diện tích có tham gia trong các hoạt động nghỉ ngơi, thư giãn nhưng không quá 1/2 diện tích mặt nước.
  3.3. Tiêu chuẩn xây dựng quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị là các quy định về chỉ tiêu, chỉ số đất đai để áp dụng trong các hoạt động xây dựng và quản lí đô thị đối với cây xanh sử dụng công cộng.
  4. Quy định chung:
  4.1. Cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị phải được thiết kế quy hoạch gồm 3 loại:
  • Cây xanh công viên.
  • Cây xanh vườn hoa.
  • Cây xanh đường phố
  4.2. Cây xanh sử dụng công cộng phải được gắn kết chung với các loại cây xanh sử dụng hạn chế, cây xanh chuyên môn, và vành đai xanh ngoài đô thị (kể cả mặt nước) thành một hệ thống hoàn chỉnh, liên tục.
  Quy hoạch và trồng cây xanh sử dụng công cộng không được làm ảnh hưởng tới an toàn giao thông, làm hư hại công trình kiến trúc, hạ tầng, kỹ thuật đô thị, không gây nguy hiểm tới người sử dụng và môi trường sống của cộng đồng.
  5. Tiêu chuẩn diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng
  5.1. Tiêu chuẩn đất cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị được xác định theo loại đô thị và được quy định trong

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.