Tiêu chuẩn xây dựng 349-2005 cát nghiền cho bê tông và vữa

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


  TCXDVN 349 : 2005


  CÁT NGHIỀN CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA


  Manufactured sand for concrete and mortar​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-việt-nam-349-2005-cát-nghiền-cho-bê-tông-và-vữa.jpg
  LỜI NÓI ĐẦU
  TCXDVN 349: 2005 “Cát nghiền cho bê tông và vữa” được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số: 30/2005/QĐ-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2005.
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho cát nghiền được sản xuất bằng cách nghiền các loại đá tự nhiên có cấu trúc đặc chắc đến các cỡ hạt đạt yêu cầu dùng chế tạo bê tông và vữa.
  2. Tài liệu viện dẫn
  • TCVN 1772-1: 2005, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phần 1: Phương pháp lấy mẫu.
  • TCVN 1772-2: 2005, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phần 2: Phương pháp xác định thành phần hạt.
  • TCVN 344: 1986, Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng sét.
  • TCXD 238: 1999, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp hóa học xác định khả năng phản ứng kiềm - silic.
  • TCXD 246 : 2000, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thanh vữa xác định khả năng phản ứng kiềm - silic.
  • TCXD 262 : 2001, Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng clorua trong cốt liệu và trong bê tông.
  3. Yêu cầu kỹ thuật
  3.1. Theo giá trị môđun độ lớn, cát nghiền được phân thành cát thông thường và cát mịn:
  • Cát thông thường có môđun độ lớn trong khoảng từ 2,0 đến 3,3.
  • Cát mịn có môđun độ lớn trong khoảng từ 0,7 đến 2,0.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.