Tiêu chuẩn xây dựng 336-2005 vữa dán gạch ốp lát

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


  TCXDVN 336 : 2005
  Xuất bản lần 1

  VỮA DÁN GẠCH ỐP LÁT - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ


  ADHESIVES FOR TILES - SPECIFICATION AND TESTING METHODS​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-336-2005-vữa-dán-gạch-ốp-lát.jpg
  Hà Nội - 2005​

  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa trộn sẵn được chế tạo từ xi măng poóc lăng, bột khoáng thiên nhiên và phụ gia polyme, được sử dụng để dán gạch ốp lát.
  Chú thích: Vữa dán gạch ốp lát có thể được sử dụng cho các loại gạch khác khi mà những sản phẩm này không có ảnh hưởng xấu đến chất lượng vữa (ví dụ: đá tự nhiên, đá khối…).
  2. Tài liệu viện dẫn
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Các thuật ngữ nêu trong tiêu chuẩn này được định nghĩa như sau:
  3.1. Thời gian công tác
  Khoảng thời gian thi công tối đa kể từ khi vữa được trộn xong đến thời điểm gạch ốp lát được dán, sao cho cường độ bám dính của vữa sau 28 ngày không nhỏ hơn 0,5 N/mm2.
  3.2. Độ trượt
  Khoảng cách tối đa gạch bị trượt xuống theo phương thẳng đứng sau khi được dán lên vữa.
  4. Yêu cầu kỹ thuật

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.