lavita thuận an

Tiêu chuẩn xây dựng 299-2003 cách nhiệt đại lượng vật lý định nghĩa

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


  TCXDVN 299: 2003


  (ISO 7345: 1987)

  CÁCH NHIỆT - CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝĐỊNH NGHĨA


  Thermal insulation- physical quantities and definitions​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-việt-nam-299-2003-cách-nhiệt-các-đại-lượng-vật-lý-và-định-nghĩa.jpg
  Lời nói đầu
  TCXDVN 299: 2003 (ISO 7345:1987)- Cách nhiệt- Các đại lượng vật lý và định nghĩa được chấp nhận từ ISO 7345:1987- Cách nhiệt- Các đại lượng vật lý và định nghĩa.
  TCXDVN 299: 2003 (ISO 7345:1987)- Cách nhiệt- Các đại lượng vật lý và định nghĩa do Viện Nghiên cứu Kiến trúc chủ trì biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ- Bộ Xây dựng đề nghị và được Bộ Xây dựng ban hành.
  Phần giới thiệu
  TIÊU CHUẨN NÀY LÀ MỘT TRONG CÁC TIÊU CHUẨN VỀ THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH NHIỆT, BAO GỒM:
  • TCXDVN 300: 2003 (ISO 9251-1987). CÁCH NHIỆT - CÁC ĐIỀU KIỆN TRUYỀN NHIỆT VÀ CÁC ĐẶC TÍNH CỦA VẬT LIỆU - THUẬT NGỮ.
  • ISO 9346. CÁCH NHIỆT- TRUYỀN NHIỆT KHỐI- CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ VÀ ĐỊNH NGHĨA.
  • ISO 9288. CÁCH NHIỆT- TRUYỀN NHIỆT BẰNG BỨC XẠ - CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ VÀ ĐỊNH NGHĨA

  CÁCH NHIỆT - CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ VÀ ĐỊNH NGHĨA


  Thermal insulation- physical quantities and definitions​
  1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng
  TIÊU CHUẨN NÀY ĐỊNH NGHĨA CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC CÁCH NHIỆT VÀ ĐƯA RA CÁC KÝ HIỆU VÀ ĐƠN VỊ TƯƠNG ỨNG.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. kstuankiet
 3. nhauyen
  tiêu chuẩn xây dựng việt nam cách nhiệt
 4. xaydungduclinh
  cách nhiệt - các đại lượng vật lý và định nghĩa
  admin, hoangnhauyenhoaiphuong0703 thích bài này.
 5. hoaiphuong0703
  tiêu chuẩn 299 - 2003 (ISO 7345:1987) Cách nhiệt các đại lượng vật lý và định nghĩa được chấp nhận từ ISO 7345:1987 Cách nhiệt các đại lượng vật lý và định nghĩa
  adminhoangnhauyen thích bài này.
 6. hoangnhauyen
  các đại lượng vật lý sử dụng trong lĩnh vực cách nhiệt
  admin thích bài này.