Tiêu chuẩn xây dựng 287-2004 công trình thể thao tiêu chuẩn thiết kế

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


  TCXDVN 287: 2004


  CÔNG TRÌNH THỂ THAO - SÂN THỂ THAO - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


  SPORTING FACILITIES - STADIUM- DESIGN STANDARD
  287.jpg
  Hà Nội- 2004

  LỜI NÓI ĐẦU​
  TCXDVN 287: 2004 “Công trình thể thao- Sân thể thao- Tiêu chuẩn thiết kế” do Viện Nghiên cứu Kiến trúc- Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ- Bộ Xây dựng đề nghị và được Bộ Xây dựng ban hành.

  1. Phạm vi áp dụng

  Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các sân thể thao phẳng (loại không có mái che).

  Chú thích: Các sân thể thao phẳng (loại không có mái che) trong tiêu chuẩn này được viết tắt là sân thể thao.

  2. Tiêu chuẩn viện dẫn

  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
  • TCXDVN 289: 2004. Công trình thể thao- Nhà thể thao- Tiêu chuẩn thiết kế.
  • TCXDVN 288: 2004. Công trình thể thao- Bể bơi- Tiêu chuẩn thiết kế.
  • TCVN 4603-1988. Công trình thể thao. Quy phạm sử dụng và bảo quản.
  • TCVN 2622-1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế.
  3. Quy định chung

  3.1. Sân thể thao là công trình để phục vụ học tập, huấn luyện và thi đấu các môn thể thao.

  3.2. Sân thể thao được phân làm hai loại:
  • Sân thể thao riêng cho từng môn;
  • Sân thể thao nhiều môn.
  Chú thích : Tuỳ theo mục đích sử dụng mà mỗi sân thể thao có thể có những yêu cầu thiết kế riêng .

  3.3. Sân thể thao riêng cho từng môn được thiết kế để đáp ứng riêng cho một nhu cầu hoạt động thể dục thể thao nhất định .

  3.4 . Sân thể thao nhiều môn: gồm từ hai công trình thể thao riêng cho từng môn trở lên được thiết kế để đáp ứng cho một nhu cầu hoạt động thể dục thể thao nhất định.

  3.5. Cấp công trình của sân thể thao phải lớn hơn hoặc bằng cấp của các công trình phục vụ trong sân đó.

  Căn cứ vào chất lượng sử dụng và độ bền vững của công trình, sân thể thao được phân làm 4 cấp và được quy định trong bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.