Tiêu chuẩn xây dựng 281-2004 nhà văn hoá thể thao nguyên tắc thiết kế

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


  TCXD VN 281: 2004


  NHÀ VĂN HOÁ -THỂ THAO - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ


  BUILDING FOR SPORTS-CULTURE- BASIC PRINCIPLES FOR DESIGN​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-281-2004-nhà-văn-hoá-thể-thao-nguyên-tắc-thiết-kế.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà văn hoá- thể thao.
  Chú thích:
  1. Nhà văn hoá- thể thao được dùng vào mục đích tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao ở cấp quận, huyện.
  2. Đối với nhà văn hoá- thể thao có yêu cầu đặc biệt, khi các cơ quan có thẩm quyền cho phép thì được thiết kế theo yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế riêng.
  2. Tiêu chuẩn viện dẫn
  Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam.
  TCVN 2748 - 1991. Phân cấp công trình xây dựng - Nguyên tắc chung.
  TCXDVN 276: 2002. Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản thiết kế.
  TCVN 4250-1986. Công trình thể thao- Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế.
  TCVN 4529- 1988. Công trình thể thao- Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế.
  TCVN 4474-1987. Thoát nước bên trong nhà và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.
  TCVN 4513-1988. Cấp nước bên trong nhà và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.
  TCVN 2622 -1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình- Yêu cầu thiết kế.
  TCVN 5687- 1991. Thông gió điều tiết không khí, sưởi ấm - Tiêu chuẩn thiết kế
  TCXD 16- 1986. Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng.
  TCXD 25-1991 . Đặt đường dây điện trong nhà ở và công trình công cộng- Tiêu chuẩn thiết kế
  TCXD 27- 1991. Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng- Tiêu chuẩn thiết kế
  3. Quy định chung
  3.1. Căn cứ vào tính chất, chức năng sử dụng và quy mô công trình, nhà văn hoá- thể thao được phân làm hai loại:
  • Nhà văn hoá- thể thao với nội dung hoạt động thông thường;
  • Nhà văn hoá- thể thao với nội dung hoạt động mang tính chất đặc trưng của vùng miền.
  3.2. Quy mô nhà văn hoá- thể thao được tính theo sức chứa của phòng khán giả, thông thường lấy từ 200 người đến 500 người.
  3.3. Nhà văn hoá- thể thao được thiết kế theo 3 cấp công trình. Việc phân cấp được áp dụng theo tiêu chuẩn “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung- TCVN 2748- 1991”.
  4. Yêu cầu về khu đất xây dựng và tổ chức quy hoạch tổng mặt bằng
  4.1. Địa điểm khu đất xây dựng nhà văn hoá- thể thao phải nằm trong quy hoạch chung đã được duyệt phù hợp với sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội hiện tại của địa phương và khả năng phát triển trong tương lai.
  4.2. Khu đất xây dựng nhà văn hoá- thể thao phải đảm bảo các yêu cầu sau:
  • Môi trường sạch đẹp phù hợp với các hoạt động văn hoá, thể thao, học tập, rèn luyện;
  • Có hệ thống giao thông thuận tiện, đảm bảo cho công tác xây dựng và đáp ứng được yêu cầu hoạt động của nhà văn hoá - thể thao trong tương lai;
  • Thuận lợi cho việc cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc v.v...;
  • Khu đất ở vị trí cao ráo, thoáng mát, ít tốn kém cho biện pháp xử lý đặc biệt về nền móng công trình hoặc thoát nước khu vực.
  • Nhà văn hoá- thể thao phải được bố trí ở khu vực trung tâm quận, huyện với bán kính phục vụ theo quy định trong bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.