Tiêu chuẩn xây dựng 231-1999 chất kết dính vôi đá bazan

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG


  TCXD 231: 1999

  CHẤT KẾT DÍNH VÔI - ĐÁ BAZAN YÊU CẦU KỸ THUẬT


  LỜI NÓI ĐẦU​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-231-1999-chất-kết-dính-vôi-đá-bazan.jpg
  TCXD 231: 1999 do Xí nghiệp vôi - đá Đông Tân - Sở Xây dựng Thanh Hoá biên soạn; Vụ Khoa học Công nghệ đề nghị và được Bộ Xây dựng ban hành.
  TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 231: 1999

  Chất kết dính Vôi - Đá Bazan - Yêu cầu kỹ thuật


  Bider from Lime - Bazal for building motar - Technical requirements​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định các tiêu chuẩn chất lượng của chất kết dính vôi - đá Bazan. Sản phẩm dùng để làm vữa xây dựng * và bê tông mác thấp.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  • TCVN 2231 - 1989 Vôi canxi cho xây dựng
  • TCXD 208: 1998 Đá Bazan làm phụ gia cho xi măng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
  • TCXD 168 - 1989 Thạch cao dùng để sản xuất xi măng....
  • TCVN 4787:1989 Ximăng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
  • TCVN 141:1998 Ximăng - Phương pháp phân tích hoá học.
  • TCVN 4030 - 1985 Ximăng - Phương pháp xác định độ mịn.
  • TCVN 4031 - 1985 Ximăng - Phương pháp xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích.
  • TCVN 4032 - 1985 Ximăng - Phương pháp xác định giới hạn bền nén.
  3. Quy định chung
  3.1. Chất kết dính vôi - đá bazan được chế tạo bằng cách nghiền mịn hỗn hợp vôi cục, đá bazan, thạch cao và phụ gia theo tỷ lệ cần thiết. Phụ gia có thể là clanhke xi măng poóclăng, tro trấu hoặc loại khác có tính năng tương tự.
  3.1. Vôi dùng để sản xuất chất kết dính có chất lượng phù hợp với TCVN 2231 - 1989.
  3.2. Đá Bazan để sản xuất chất kết dính có chất lượng phù hợp với TCXD 208:1998.
  3.3. Thạch cao để sản xuất chất kết dính có chất lượng phù hợp với TCXD168 - 1989.
  4. Yêu cầu kỹ thuật
  4.1. Chất kết dính gồm các mác: M75, M125.
  Trong đó:
  • M là ký hiệu quy ước về mác
  • Các trị số 75; 125 là giới hạn cường độ nén của mẫu thử sau 28 ngày đóng rắn, tính bằng daN/cm2, xác định theo TCVN 4032 - 1985.
  4.2. Các chỉ tiêu chất lượng của chất kết dính được quy định theo bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.