Tiêu chuẩn xây dựng 207-1998 bộ lọc bụi tĩnh điện sai số lắp đặt

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


  TCXD 207 : 1998

  BỘ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN - SAI SỐ LẮP ĐẶT


  Electrostatic preciptator – Installation tolerance​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-207-1998-bộ-lọc-bụi-tĩnh-điện-sai-số-lắp-đặt.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt bộ lọc bụi tính điện cực khô, dạng tĩnh.
  Tiêu chuẩn này quy định các sai số cho phép lắp đặt bộ lọc bụi tĩnh điện, phương pháp và dụng cụ đo kiểm và cho phép sử dụng các số liệu kỹ thuật lắp đặt của nhà máy chế tạo khi cung cấp thiết bị.
  2. Sai số lắp đặt cho phép
  2.1. Sai lệch kích thước của móng bê tông quy định trong bảng1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.