Tiêu chuẩn xây dựng 195-1997 nhà cao tầng thiết kế cọc khoan nhồi

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG
  TCXD 195:1997

  NHÀ CAO TẦNG- THIẾT KẾ CỌC KHOAN NHỒI


  High rise building - Design of bored piles​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-195-1997-nhà-cao-tầng-thiết-kế-cọc-khoan-nhồi.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết kế cọc nhồi, thi công bằng phương pháp khoan tạo lỗ và đổ bê tông tại chỗ.
  2. Yêu cầu chung
  2.1. Tính toán sức chịu tải của cọc phải được thực hiện theo trạng thái giới hạn của hai nhóm:
  a) Nhóm thứ nhất:
  • Về độ bền của kết cấu cọc;
  • Về sức chịu tải của đất nền;
  • Về ổn định của đất nền quanh cọc khi cọc chịu tải trọng ngang b) Nhóm thứ hai:
  • Về độ lún của nền móng cọc do tải trọng thẳng đứng gây ra;
  • Về chuyển vị của cọc (hướng thẳng đứng, nằm ngang và góc xoay của đầu cọc) cùng với đất nền do tác dụng của tải trọng thẳng đứng, tải trọng ngang và mômen;
  • Về hình thành và mở rộng vết nứt trong các cấu kiện bê tông cốt thép của móng cọc.
  • Đối với công trình xây chen, cần xét đến những yếu tố có ảnh hưởng bất lợi đến người và các công trình ở khu vực lân cận và dự kiến những biện pháp xử lí thích hợp.
  3. Dự tính sức chịu tải của cọc
  3.1. Vấn đề chung
  a) Sức chịu tải của cọc được dự tính dựa trên kết quả thí nghiệm mẫu đất trong phòng hoặc từ kết quả khảo sát bằng thiết bị thí nghịêm hiện trường.
  b) Sức chịu tải của cọc bao gồm 2 thành phần: ma sát bên và sức chống dưới mũi cọc:

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.