Tiêu chuẩn xây dựng 192-1996 cửa gỗ cửa đi cửa sổ yêu cầu kỹ thuật

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG


  TCXD 192 : 1996

  CỬA GỖ – CỬA ĐI, CỬA SỔ – YÊU CẦU KĨ THUẬT


  Timber doors and windows – Technical requirements​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-192-1996-cửa-gỗ-cửa-đi-cửa-sổ-yêu-cầu-kỹ-thuật.jpg
  1. Phạm vi ứng dụng
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kĩ thuật của cửa đi, cửa sổ thông dụng bằng gỗ có khuôn gỗ cố định, mở theo kiểu bản lề. Các yêu cầu đặc biệt như phòng cháy, an toàn xạ,… không quy định ở tiêu chuẩn này.
  Tiêu chuẩn này được khuyến khích áp dụng một phần hoặc toàn bộ tuỳ sự thoả thuận giữa người đặt hàng (A) và người sản xuất (B).
  Tiêu chuẩn này cũng dùng để tham khảo cho các cửa nêu trên có kích thước khác.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  • TCVN 5773 – 1991 Tiêu chuẩn chất lượng đồ gỗ
  • TCVN 5776 – 1993 Kính xây dựng. Yêu cầu kĩ thuật.
  3. Kí hiệu
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-192-1996-cửa-gỗ-cửa-đi-cửa-sổ-yêu-cầu-kỹ-thuật-1.jpg
  Cửa được kí hiệu bằng nhóm chữ cái La tinh và nhóm chữ số ả Rập. Nhóm chữ cái La tinh thể hiện tên gọi. Chiều cao chữ không nhỏ hơn 40mm. Phần chữ cái in nhỏ chỉ vật liệu chủ yếu chế tạo cánh cửa, chiều cao chữ không lớn hơn 40mm. Nhóm chữ số Ả Rập thể hiện kích thước ô cửa và áp lực gió thiết kế (nếu có).
  Thí dụ: cửa SGK 1200.1500 – 980Pa: cửa sổ gỗ – kính có chiều rộng ô cửa 1200mm và chiều cao 1500mm, chịu được áp lực gió thiết kế là 980 Pa. Một số kí hiệu:
  • S: cửa sổ; Đ: cửa đi
  • G: gỗ T; thép N: hợp kim nhôm
  • Nh: nhựa; K: kính
  4. Phân loại
  Theo kiểu mở, cửa được phân loại như sau: (xem hình 1)
  • Kiểu bản lề đặt đứng, đặt ngang hoặc hỗn hợp;
  • Kiểu mở xoay, theo trục thẳng đứng hoặc trục ngang;
  • Kiểu trượt đứng hoặc trượt ngang;
  • Kiểu tay đòn.
  5. Quy cách
  5.1. Kích thước hình học
  Cửa đi, cửa sổ gỗ nói trong tiêu chuẩn này có kích thước nêu trong bảng 1. Kích thước nêu trong bảng là kích thước hoàn thiện của ô cửa.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.