Tiêu chuẩn xây dựng 186-1996 lò nung clanh ke kiểu quay sai số lắp đặt

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


  TCXD 186:1996

  LÒ NUNG CLANH - KE KIỂU QUAY - SAI SỐ LẮP ĐẶT


  Rotary clinker kiln – Installation tolerance​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-tcxd-186-1996-lò-nung-clanh-ke-kiểu-quay-sai-số-lắp-đặt.jpg
  1. Quy định chung
  1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt lò nung clanh - ke kiểu quay có công suất tới 1,5 triệu tấn/năm.
  1.2. Tiêu chuẩn này quy định các sai số lắp đặt lò nung, các dụng cụ và phương pháp đo kiểm đồng thời cho phép sử dụng các số liệu kỹ thuật lắp đặt của nhà máy chế tạo thiết bị.
  2. Yêu cầu kỹ thuật
  2.1. Sai lệch kích thước của bê tông được quy định trong bảng 1

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. xaydungduclinh
  lò nung clanh ke
  admin, nhauyen, kstuankiet2 người khác thích bài này.
 3. hoaiphuong0703
  sai số lắp đặt lò nung clanh ke
  admin, nhauyen, kstuankiet1 người khác thích bài này.
 4. hoangnhauyen
  Tiêu chuẩn xây dựng lò nung clanh ke
  admin, nhauyenkstuankiet thích bài này.
 5. kstuankiet
  lò nung clanh ke kiểu quay
  adminnhauyen thích bài này.
 6. nhauyen
  Tiêu chuẩn 186 - 1996 áp dụng cho việc lắp đặt lò nung clanh - ke kiểu quay có công suất tới 1,5 triệu tấn/năm
  admin thích bài này.