Tiêu chuẩn xây dựng 185-1996 máy nghiền bi sai số lắp đặt

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


  TCXD 185:1996

  MÁY NGHIỀN BI - SAI SỐ LẮP ĐẶT


  Ball crusher – Installation tolerance​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-185-1996-máy-nghiền-bi-sai-số-lắp-đặt.jpg
  1. Quy định chung
  1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt máy nghiền bi có công suất tớ 300tấn/giờ.
  1.2. Tiêu chuẩn này quy định các sai số lắp đặt máy nghiền bi, phương pháp và dụng cụ đo kiểm và cho phép sử dụng các số liệu kỹ thuật lắp đặt của nhà máy chế tạo thiết bị.
  2. Yêu cầu kỹ thuật
  2.1. Sai lệch kích thước của móng bê tông được quy định trong bảng 2.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.