Tiêu chuẩn xây dựng 184-1996 máy quạt sai số lắp đặt

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


  TCXD 184:1996

  MÁY QUẠT - SAI SỐ LẮP ĐẶT


  Blower – Installation tolerance​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-184-1996-máy-quạt-sai-số-lắp-đặt.jpg
  1. Quy định chung
  1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt các loại quạt sau:
  • Máy quạt hướng trục
  • Máy quạt li tâm
  1.2. Tiêu chuẩn này quy định các sai số khi lắp đặt, phương pháp và dụng cụ đo kiểm tra và cho phép sử dụng các số liệu kỹ thuật lắp đặt của nhà máy chế tạo thiết bị.
  2. Yêu cầu kỹ thuật.
  2.1. Sai lệch kích thước của móng bê tông khi lắp đặt máy quy định trong bảng 1

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.