Tiêu chuẩn xây dựng 183-1996 máy bơm sai số lắp đặt

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


  TCXD 183:1996

  MÁY BƠM - SAI SỐ LẮP ĐẶT

  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-183-1996-máy-bơm-sai-số-lắp-đặt.jpg
  1. Quy định chung
  1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt máy bơm sau:
  • Máy bơm trục ngang
  • Máy bơm trục đứng
  1.2. Tiêu chuẩn này quy định các sai số lắp đặt máy bơm, phương pháp và dụng cụ đo kiểm tra và cho phép sử dụng các số liệu kỹ thuật lắp đặt máy chế tạo thiết bị.
  2. Yêu cầu kỹ thuật
  2.1. Sai lệch kích thước của móng bê tông khi lắp đặt máy bơm quy định trong bảng 1

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.