Tiêu chuẩn xây dựng 181-1996 băng gầu xích vít tải sai số lắp đặt

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


  TCXD 181:1996

  BĂNG TẢI, GẦU TẢI, XÍCH TẢI, VÍT TẢI - SAI SỐ LẮP ĐẶT


  Belt conveyor, bucket conveyor, chain conveyor, screw conveyor – Installation tolerance​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-181-1996-băng-gầu-xích-vít-tải-sai-số-lắp-đặt.jpg
  1. Quy định chung
  1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt các loại máy tài liệu sau:
  • Băng tải
  • Gầu tải
  • Xích tải
  • Vít tải
  1.2. Tiêu chuẩn này quy định các sai số lắp đặt, phương pháp và dụng cụ đo kiển khi lắp đặt các máy tải liệu cố định và cho phép sử dụng các số liệu kỹ thuật lắp đặt của nhà máy chế tạo thiết bị.
  2. Yêu cầu kỹ thuật
  2.1. Sai lệch kích thước của móng bê tông quy định trong bảng 1

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.