Tiêu chuẩn xây dựng 180-1996 máy nghiền nguyên liệu sai số lắp đặt

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


  TCXD 180:1996

  MÁY NGHIỀN NGUYÊN LIỆU - SAI SỐ LẮP ĐẶT


  Material crusher – Installation tolerance​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-180-1996-máy-nghiền-nguyên-liệu-sai-số-lắp-đặt.jpg
  1. Quy định chung
  1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt máy nghiền nguyên liệu sau:
  • Máy nghiền hãm
  • Máy nghiền côn
  • Máy nghiền búa
  • Máy nghiền rôto
  1.2. Tiêu chuẩn này quy định các sai số khi lắp đặt máy nghiền, phương pháp và dụng cụ đo kiểm và cho phép sử dụng các số liệu kỹ thuật lứp đặt của nhà máy chế tạo thiết bị.
  2. Yêu cầu kỹ thuật
  2.1. Sai lệch kích thước của móng bê tông khi lắp đặt máy nghiền quy định trong bảng 1

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.