Tiêu chuẩn xây dựng 172-1989 xích treo trong lò xi măng