lavita thuận an

Tiêu chuẩn xây dựng 168-1989 thạch cao dùng để sản xuất xi măng

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG


  TCXD 168 : 1989

  THẠCH CAO DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG


  Gypsum for cement production​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-168-1989-thạch-cao-dùng-để-sản-xuất-xi-măng.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại thạch cao thiên nhiên và thạch cao nhân tạo dùng làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết của xi măng.
  1. Yêu cầu kĩ thuật
  Thạch cao thiên nhiên và thạch cao nhân tạo dùng làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết của xi măng phải phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn này.
  Thạch cao thiên nhiên và thạch cao nhân tạo được khai thác và chế tạo theo phương pháp công nghệ quy định.
  1.1. Thạch cao thiên nhiên tính theo hàm lượng thạch cao (CaSO4.2H2O) được chia 4 loại ghi trong bảng 1.
  Thạch cao nhân tạo tính theo hàm lượng anhydric sunfuric (SO3) được chia 3 loại ghi trong bảng 2.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. hoangnhauyen
  thạch cao dùng để sản xuất xi măng
 3. kstuankiet
  tiêu chuẩn xây dựng về thạch cao
 4. nhauyen
  Tiêu chuẩn 168 - 1989 áp dụng cho loại thạch cao thiên nhiên và thạch cao nhân tạo dùng làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết của xi măng
  admin, hoaiphuong0703xaydungduclinh thích bài này.
 5. xaydungduclinh
  tiêu chuẩn nguyên liệu sản xuất xi măng
  adminhoaiphuong0703 thích bài này.
 6. hoaiphuong0703
  tiêu chuẩn sản xuất xi măng
  admin thích bài này.
 7. noithatdungphat
  bài viết rất tốt