Tiêu chuẩn xây dựng 161-1987 công tác thăm dò điện khảo sát xây dựng

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG


  TCXD 161 : 1987

  CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐIỆN TRONG KHẢO SÁT XÂY DỰNG

  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-161-1987-công-tác-thăm-dò-điện-khảo-sát-xây-dựng.jpg
  1. Quy định chung
  1.1. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung đối với việc sử dụng trong công tác khảo sát xây dựng những phương pháp thăm dò địa vật lý điện (gọi tắt là thăm dò điện. sau đây:
  1. Phương pháp đo sâu điện.
  2. Phương pháp đo mặt cắt điện.
  3. Phương pháp nạp điện hố khoan.
  4. Phương pháp trường điện thiên nhiên.
  1.2. Công tác thăm dò điện trong khảo sát kỹ thuật phục vụ cho xây dựng cơ bản (gọi tắt là khảo sát xây dựng. là công tác nghiên cứu điều kiện tự nhiên của vùng (địa điểm. xây dựng nhằm thu thập những số liệu ban đầu cần thiết về trường điện tự nhiên và nhân tạo được phản ánh qua các cấu trúc địa hình, địa chất, điều kiện địa chất công trình và địa chất thuỷ văn, các quá trình hiện tượng địa chất vật lí… để lập được các giải pháp và luận cứ có cơ sở và đúng đắn về mặt khoa học kỹ thuật và hợp lý về mặt kinh tế để phục vụ cho các công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng nhà, công trình xây dựng.
  1.3. Phương pháp và kỹ thuật tiến hành công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng khác với phương pháp và kỹ thuật tiến hành công tác thăm dò điện trong ngành địa chất ở những điểm chủ yếu sau đây.
  1. Độ chi tiết hoá tỉ mỉ hơn: khoảng cách giữa các tuyến và các điểm đo chi tiết hơn, khoảng cách giữa các điểm đo sâu đan dầy hơn, phương pháp mặt cắt điện có bước đo nhỏ hơn.
  2. Độ sâu nghiên cứu nhỏ hơn: trong khảo sát địa chất công trình cho xây dựng dân dụng và công nghiệp chiều sâu nghiên cứu các lớp đất nông hơn chủ yếu là lớp đất phủ cho tới bề mặt đá gốc, trừ trường hợp gặp đá vôi phát triển các hang động các -tơ;
  3. Việc phân tầng theo thành phần, trạng thái , tính chất của các lớp đất đá chi tiết hơn;
  4. Các kết quả đo đòi hỏi cao về tính đơn trị và độ chính xác;
  5. Mối quan hệ giữa nhà địa vật lý với các nhà địa chất, địa chất công trình , địa chất thuỷ văn trong quá trình công tác chặt chẽ hơn và thường xuyên hơn;
  6. Yêu cầu về công tác kỹ thuật an toàn lao động cao hơn.
  7. Mức độ nhiễu công nghiệp lớn hơn.
  1.4. Trong khảo sát xây dựng phương pháp thăm dò điện được sử dụng để giải quyết những nhiệm vụ chính sau đây:
  1. Xác định điều kiện thế nằm và sự phân bố của các lớp đất đá theo diện và chiều sâu;
  2. Xác định và khoanh vùng cáctơ, nghiên cứu các quá trình liên quan tới chúng;
  3. Tìm kiếm và khoanh định các công trình kỹ thuật ngầm, móng công trình bị chôn vùi, hố sụt, các khe rạch và kênh mương bị lấp phủ v.v….
  4. Nghiên cứu trượt và sụt lở đất đá;
  5. Nghiên cứu điều kiện thế nằm và diện phân bố của nước dưới đất;
  6. Nghiên cứu và khoanh định danh giới nhiễm mặn của nước dưới đất;
  7. Xác định hoạt tính ăn mòn của đất đối với các cấu kiện kim loại;
  8. Xác định các thông số cần thiết phục vụ cho thiết kế thu lôi chống sét;
  Chú thích:
  Tất cả các nhiệm vụ kế trên chỉ được giải quyết một cách đúng đắn khi sử dụng kết hợp một số phương pháp thăm dò điện với nhau hoặc với tổ hợp các phương pháp thăm dò địa vật lý khác (phụ lục..
  1.5. Giống như các phương pháp khảo sát khác dùng trong khảo sát xây dựng, phương pháp thăm dò điện cũng có những giới hạn sử dụng nhất định của nó. Để tách được đối tượng này với đối tượng khác bằng phương pháp thăm dò điện thì tính chất trường điện của đối tượng cần nghiên cứu phải khác biệt với tính chất trường điện của môi trường xung quanh và được phản ánh qua các thiết bị máy móc có độ nhạy nhất định phù hợp với phương pháp, hệ nghiên cứu được lựa chọn. Nếu đối tượng nghiên cứu không thoả mãn các điều kiện nêu trên thì không thể dùng phương pháp thăm dò điện để nghiên cứu được.
  1.6. Trong các phương pháp thăm dò điện, trừ phương pháp nạp điện hố khoan và phương pháp trường điện thiên nhiên, còn tất cả các phương pháp đều được tiến hành để đo đại lượng điện trở suất của các lớp đất đá. Các phương pháp nạp điện hố khoan và trường điện thiên nhiên được tiến hành để đo điện thế hay gradien điện thế của trường điện.
  1.7. Để đo đại lượng điện trở suất (r. cần phải sử dụng loại thiết bị 4 cực, trong đó qua 2 cực phát (A. và (B. dòng điện đi vào môi trường cần nghiên cứu về qua 2 cực thu (M và N. dùng để đo hiệu điện thế của dòng điện khi đã đi qua môi trường cần nghiên cứu đó. Biết kích thước và vị trí giữa các điện cực , biết cường độ dòng điện và hiệu điện thế sẽ tính được điện trở suất của môi trường đồng nhất và đẳng hướng.
  1.8. Điện trở suất của các lớp đất đá được đo bằng đơn vị ôm trên 1 đơn vị m3 môi trường trên 1 đơn vị m2thiết điện vật dẫn cấu tạo từ sản phẩm môi trường đó, được viết tắt là đơn vị ôm nhân với mét. Đơn vị này gọi là ôm -mét kí hiệu là Ωm.
  1.9. Điện trở suất của đất đá phụ thuộc vào những yếu tố sau. Thành phần thạch học, cấu tạo lớp đất đá, mức độ và đặc tính lỗ rỗng, kích thước và hình dáng của các khe rãnh, thành phần các lớp đất nằm trên và trong các rãnh đá, độ tổng khoáng hoá của nước chứa trong đất, đá…
  Sự khác biệt của các yếu tố này tạo nên khả năng thay đổi đáng kế về đại lượng giá trị điện trở suất của cùng một lớp đất đá. Dựa vào sự thay đổi điện trở suất mà đánh giá được cấu trúc và trạng thái của lớp đất đá; nhưng chính sự thay đổi này cũng gây khó khăn cho việc xác định chính xác loại đất đá (vì có nhiều nghiệm khi phân tích định lượng.. Điện trở suất ! của các lớp đất đá từ vài đơn vị cho đến hàng trăm nghìn ôm -mét.
  Phụ lục 2 trình bày những giá trị điện trở suất của các lớp đất đá thường gặp trong khảo sát xây dựng.
  1.10. Để xác định điện trở suất của các lớp đất đá phải đo giá trị hiệu điện thế, cường độ dòng điện và khoảng cách giữa các điện cực. Công thức tính giá trị điện trở suất được biểu diễn như sau.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.