Tiêu chuẩn xây dựng 151-1986 cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG


  TCXD 151 : 1986

  CÁT SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP THUỶ TINH – YÊU CẦU KĨ THUẬT


  Sand used in glass industry – Technical requirements​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-151-1986-cát-sử-dụng-trong-công-nghiệp-thủy-tinh.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho cát thạch anh (đã làm giàu hoặc chưa làm giàu) sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh.
  1. Phân loại cát thạch anh theo lĩnh vực sử dụng: cát thạch anh sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh được phân loại theo thành phần hoá lí và lĩnh vực sử dụng như bảng 1

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.