Tiêu chuẩn việt nam 7571-11-2006 thép chữ c kích thước

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
  TCVN 7571-11:2006

  THÉP HÌNH CÁN NÓNG PHẦN 11: THÉP CHỮ C – KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH MẶT CẮT


  Hot-rolled steel sections – Part 11: Sloping flange channel sections (Metric series) – Dimensions and sectional properties​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-7571-11-2006-thép-chữ-c-kích-thước.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này qui định kích thước và đặc tính mặt cắt theo hệ mét của thép chữ C cán nóng.
  2. Ký hiệu
  Thép chữ C được ký hiệu bằng chữ C, chiều cao thân và khối lượng trên 1 m dài.
  Ví dụ: C 160 x 18
  3. Kích thước và đặc tính mặt cắt
  Kích thước và đặc tính mặt cắt của thép chữ C cho trong Bảng 1 và Hình 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. nhauyen
  thép hình cán nóng
 3. xaydungduclinh
  Tiêu chuẩn việt nam thép hình cán nóng
 4. hoaiphuong0703
  kích thước thép chữ c
  admin, kstuankiethoangnhauyen thích bài này.
 5. hoangnhauyen
  Tiêu chuẩn này qui định kích thước và đặc tính mặt cắt theo hệ mét của thép chữ C cán nóng
  adminkstuankiet thích bài này.
 6. kstuankiet
  Kích thước và đặc tính mặt cắt của thép chữ C
  admin thích bài này.