Tiêu chuẩn việt nam 7529-2005 kính xây dựng kính màu hấp thụ nhiệt

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 7529 : 2005

  KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH MÀU HẤP THỤ NHIỆT


  Glass in building - Heat absorbing tint glass​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-tcvn-7529-2005-kính-xây-dựng-kính-màu-hấp-thụ-nhiệt.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 7529 : 2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC160 Thủy tinh trong xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH MÀU HẤP THỤ NHIỆT


  Glass in building - Heat absorbing tint glass​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho kính màu hấp thụ nhiệt dùng trong xây dựng.
  2. Tài liệu viện dẫn
  • TCVN 1046 : 2004 (ISO 719 : 1985) Thủy tinh - Độ bền nước của hạt thủy tinh ở 98 oC - Phương pháp thử và phân cấp.
  • TCVN 7218 : 2002 Kính tấm xây dựng - Kính nổi - Yêu cầu kỹ thuật.
  • TCVN 7219 : 2002 Kính tấm xây dựng - Phương pháp thử.
  • TCVN 7456 : 2004 Kính xây dựng - Kính cốt lưới thép.
  • TCVN 7526 : 2005 Kính xây dựng - Định nghĩa và phân loại.
  • TCVN 7527 : 2005 Kính xây dựng - Kính cán vân hoa.
  • ISO 9050 : 2003 Glass in building - Determination of light transmittance, solar direct transmittance, total solar energy transmittance, ultraviolet transmittance, and related glazing factors (Kính xây dựng - Xác định độ truyền sáng, độ truyền ánh sáng mặt trời trực tiếp, độ truyền năng lượng mặt trời toàn phần, độ truyền tia cực tím và các yếu tố liên quan).
  3. Thuật ngữ, định nghĩa
  Các thuật ngữ trong tiêu chuẩn này được định nghĩa như sau:
  3.1. Kính màu hấp thụ nhiệt (heat absorbing tint glass)
  Kính hấp thụ nhiệt (định nghĩa theo TCVN 7526 : 2005) được sản xuất từ thủy tinh màu (xanh, trà, ghi, xanh đen…), có khả năng hấp thụ nhiệt của các tia trong quang phổ ánh sáng mặt trời.
  3.2. Hệ số truyền năng lượng bức xạ mặt trời (solar radiation transmittance ratio)
  Tỷ số giữa tổng năng lượng bức xạ mặt trời truyền qua tấm kính với tổng năng lượng bức xạ tới theo phương vuông góc với tấm kính.
  3.3. Khuyết tật quang học (optical defects)
  Những khuyết tật của kính mà khi quan sát các vật qua tấm kính sẽ cho những hình ảnh sai lệch.
  3.4. Khuyết tật ngoại quan (visual defects)
  Những khuyết tật của kính có thể nhận thấy khi kiểm tra bằng mắt thường, bao gồm khuyết tật dạng điểm, khuyết tật dạng vạch, khuyết tật của hoa văn…
  3.4.1. Khuyết tật dạng điểm (spots)
  Những điểm đục do kết tinh, bọt khí và vật lạ nằm bên trong kính.
  3.4.2. Khuyết tật dạng vạch (linear defects)
  Những khuyết tật nằm bên trong hay trên bề mặt kính dưới dạng vết đốm mờ hay vết vạch xước ở dạng một vùng kéo dài.
  3.4.3. Khuyết tật vân hoa (patterned defects)
  Sai lệch của hoa văn thủy tinh so với thiết kế ban đầu dưới dạng vạch thẳng hoặc kéo dài nằm trên bề mặt kính.
  4. Phân loại
  4.1. Phân loại theo công nghệ sản xuất
  Theo công nghệ sản xuất, kính màu hấp thụ nhiệt gồm:
  • Kính nổi hấp thụ nhiệt.
  • Kính kéo hấp thụ nhiệt.
  • Kính cán hấp thụ nhiệt:
   • kính cốt lưới thép dạng trơn;
   • kính cốt lưới thép dạng vân hoa;
   • kính vân hoa.
  4.2. Phân loại theo chiều dày
  Theo chiều dày, kính hấp thụ nhiệt được phân loại theo Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.