Tiêu chuẩn việt nam 7528-2005 kính xây dựng kính phủ phản quang

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
  TCVN 7528 : 2005

  KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH PHỦ PHẢN QUANG


  Glass in building – Solar reflective coated glass​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-7528-2005-kính-xây-dựng-kính-phủ-phản-quang.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 7528:2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC160 Thủy tinh trong xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
  KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH PHỦ PHẢN QUANG
  Glass in building – Solar reflective coated glass​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho kính phủ phản quang dùng trong xây dựng.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho loại kính được dán lớp polime phản quang.
  2. Tài liệu viện dẫn
  TCVN 7218:2002 Kính tấm xây dựng – Kính nổi – Yêu cầu kỹ thuật.
  TCVN 7219:2002 Kính tấm xây dựng – Phương pháp thử.
  TCVN 7364-4:2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 4: Phương pháp thử độ bền.
  TCVN 7526:2005 Kính xây dựng – Thuật ngữ và phân loại.
  ISO 9050:2003 Glass in building – Determination of light transmittance, solar direct transmittance, total solar energy transmittance, ultraviolet transmittance, and related glazing factors (Kính xây dựng – Xác định độ truyền sáng, độ truyền ánh sáng mặt trời trực tiếp, độ truyền năng lượng mặt trời toàn phần, độ truyền tia cực tím và các yếu tố liên quan).
  3. Thuật ngữ, định nghĩa
  Các thuật ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn này được định nghĩa như sau:
  3.1. Kính nền (glass substrate)
  Vật liệu kính dùng để gia công thành kính phủ phản quang.
  3.2. Kính phủ phản quang (solar reflective coated glass)
  Kính phủ (TCVN 7526:2005) mà lớp phủ có tác dụng phản xạ một phần năng lượng ánh sáng mặt trời.
  3.3. Hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời (blocking value for solar reflective heat)
  Tỷ số giữa năng lượng bức xạ mặt trời phản xạ bởi tấm kính và tổng năng lượng bức xạ tới theo phương vuông góc với tấm kính.
  3.4. Độ bền quang (solar resistance)
  Độ bền của lớp phủ phản quang đối với ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời.
  3.5. Độ bền mài mòn (resistance to abrasion)
  Độ bền của lớp phủ phản quang dưới tác động mài mòn cơ học (ma sát).
  3.6. Độ bền axit (acid resistance)
  Độ bền của lớp phủ phản quang dưới tác động phá hủy của môi trường axit.
  3.7. Độ bền kiềm (alkali resistance)
  Độ bền của lớp phủ phản quang dưới tác động phá hủy của môi trường kiềm.
  4. Phân loại
  4.1. Phân loại theo hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời
  Theo hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời (R), kính phủ phản quang được phân ra ba loại (xem Bảng 2) với ký hiệu sau:
  R 0,30
  R 0,45
  R 0,60
  4.2. Phân loại theo độ bền
  Theo độ bền quang, độ bền mài mòn, độ bền axit, độ bền kiềm, kính phủ phản quang được phân ra hai loại (xem Bảng 3).
  4.3. Phân loại theo chiều dày
  Theo chiều dày danh nghĩa, kính phủ phản quang có các loại chiều dày sau: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm và 12 mm.
  Các loại chiều dày khác theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.
  4.4. Phân loại theo màu sắc
  Kính phủ phản quang có các màu sắc khác nhau như: màu bạc, màu xanh lam, màu vàng, màu lục, nâu (trà).
  Các màu khác theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.
  5. Yêu cầu kỹ thuật
  5.1. Kính nền
  Kính nền có chất lượng theo tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng cho loại kính đó.
  VÍ DỤ: Kính nổi theo TCVN 7218:2002.
  5.2. Kích thước và sai lệch kích thước cho phép
  Kích thước và sai lệch kích thước cho phép phù hợp với các tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng cho loại kính đó.
  5.3. Khuyết tật ngoại quan
  Khuyết tật ngoại quan cho phép nhìn thấy được bằng mắt thường của lớp phủ phản quang quy định theo Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.