Tiêu chuẩn việt nam 7218-2002 kính tấm xây dựng kính nổi yêu cầu

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


    TCVN 7218 : 2002

    KÍNH TẤM XÂY DỰNG - KÍNH NỔI - YÊU CẦU KỸ THUẬT


    Sheet glass for construction - Clear float glass - Specifications​
    Tiêu-chuẩn-việt-nam-7218-2002-kính-tấm-xây-dựng-kính-nổi-yêu-cầu.jpg
    1. Phạm vi áp dụng
    Tiêu chuẩn này qui định các chỉ tiêu chất lượng đối với kính tấm, loại trong suốt, không màu, bề mặt nhẵn, được sản xuất theo phương pháp nổi, gọi tắt là kính nổi. Kính nổi được dùng chủ yếu trong xây dựng hoặc ngành ô tô, chế tạo gương...
    Chú thích - Phương pháp nổi là phương pháp kéo chảy thủy tinh theo phương ngang trên bề mặt thiếc nóng chảy (float).
    4. Yêu cầu kỹ thuật
    4.1. Tấm kính có hình vuông hoặc chữ nhật, sai số kích thước cho phép được qui định tại bảng 1.

    Các file đính kèm:

    • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
    dự án richmond quy nhon
    blog xây dựng
  2. kstuankiet
    kính tấm xây dựng
  3. nhauyen
    kính nổi xây dựng
  4. xaydungduclinh
    tiêu chuẩn việt nam kính tấm xây dựng kính nổi
    admin, hoangnhauyenhoaiphuong0703 thích bài này.
  5. hoaiphuong0703
    yêu cầu kỹ thuật kính tấm xây dựng
    adminhoangnhauyen thích bài này.
  6. hoangnhauyen
    Tiêu chuẩn 7218 - 2002 quy định các chỉ tiêu chất lượng đối với kính tấm, loại trong suốt, không màu, bề mặt nhẵn, được sản xuất theo phương pháp nổi, gọi tắt là kính nổi
    admin thích bài này.