Tiêu chuẩn việt nam 6598-2000 nguyên liệu sản xuất gốm xây dựng

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6598:2000

  NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM XÂY DỰNG -TRƯỜNG THẠCH


  Raw material for construction ceramics - Feldspar​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6598-2000-nguyên-liệu-sản-xuất-gốm-xây-dựng.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6598:2000 do ban kỹ thuật TCVN/TC 189 "Sản phẩm gốm xây dựng" hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Khoa học Công nghệ Vật liệu xây dựng, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

  NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM XÂY DỰNG - TRƯỜNG THẠCH


  Raw material for construction ceramics - Feldspar​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho trường thạch đã qua gia công làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm gốm xây dựng như: sứ vệ sinh, gạch gốm ốp lát, gạch granit nhân tạo…
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  TCVN 6533:1999 Vật liệu chịu lửa alumosilicat - Phương pháp phân tích hóa học.
  3. Yêu cầu kỹ thuật
  3.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật của trường thạch để sản xuất gốm xây dựng được quy định ở bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. nhauyen
  nguyên liệu sản xuất sản phẩm gốm xây dựng
 3. xaydungduclinh
  tiêu chuẩn trường thạch nguyên liệu sản xuất sản phẩm gốm xây dựng
 4. hoaiphuong0703
  trường thạch nguyên liệu sản xuất sản phẩm gốm xây dựng
  admin, kstuankiethoangnhauyen thích bài này.
 5. hoangnhauyen
  Tiêu chuẩn 6598 - 2000 áp dụng cho trường thạch đã qua gia công làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm gốm xây dựng như: sứ vệ sinh, gạch gốm ốp lát, gạch granit nhân tạo
  adminkstuankiet thích bài này.
 6. kstuankiet
  trường thạch đã qua gia công làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm gốm xây dựng như sứ vệ sinh, gạch gốm ốp lát, gạch granit nhân tạo
  admin thích bài này.
 7. xaydungdelta
  tieu chuan xay dung viet nam
  admin thích bài này.