Tiêu chuẩn việt nam 6557-2000 vật liệu chống thấm sơn bitum cao su

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6557 : 2000

  VẬT LIỆU CHỐNG THẤM - SƠN BITUM CAO SU


  Waterproofing materials - Rubber-bitumen paint​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6557-2000-vật-liệu-chống-thấm-sơn-bitum-cao-su.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6557 : 2000 do Tiểu ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC35/SC2 “Sơn chống thấm” hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Khoa học công nghệ vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
  VẬT LIỆU CHỐNG THẤM - SƠN BITUM CAO SU
  Waterproofing materials - Rubber-bitumen paint​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn bitum cao su làm vật liệu chống thấm các công trình xây dựng.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  TCVN 2090 - 1993 Sơn. Phương pháp lấy mẫu, bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản.
  TCVN 2091 - 1993 Sơn. Phương pháp xác định độ mịn.
  TCVN 2092 - 1993 Sơn. Phương pháp xác định thời gian chảy (độ nhớt quy ước) bằng phễu chảy.
  TCVN 2094 - 1993 Sơn. Phương pháp gia công màng.
  TCVN 2095- 1993 Sơn. Phương pháp xác định độ phủ.
  TCVN 2099 - 1993 Sơn. Phương pháp xác định độ bền uốn của màng.
  TCVN 3121 - 79 Vữa và hỗn hợp vữa xây dựng. Phương pháp thử cơ lý.
  TCVN 4879 - 89 An toàn cháy. Thuật ngữ và định nghĩa.
  TCVN 5669- 1992 Sơn. Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử.
  TCVN 5670 - 1992 Sơn. Tấm chuẩn để thử.
  3. Yêu cầu kỹ thuật
  Sơn bitum cao su màu đen ánh nâu có các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định ở bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.