Tiêu chuẩn việt nam 6524-2006 thép tấm kết cấu cán nguội

 1. TCVN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
  TCVN 6524 : 2006
  ISO 4997 : 1999
  Xuất bản lần 2

  THÉP TẤM KẾT CẤU CÁN NGUỘI


  Cold -reduced steel sheet of structural quality​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6524-2006-thép-tấm-kết-cấu-cán-nguội.jpg
  HÀ NỘI - 2006 Lời nói đầu
  TCVN 6524:2006 thay thế TCVN 6524:1999. TCVN 6524:2006 hoàn toàn tương đương với ISO 4997:1999.
  TCVN 6524:2006 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để nghị Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
  TCVN 6524 : 20
  Thép tấm kết cấu cán nguội
  Cold -reduced steel sheet of structuraf quality​
  1 Phạm vi áp dụng
  1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép thườngkết cấu cán nguội gồm các mác CR 220, CR 250, ( 320 và CH 550 với các loại cho trong Bảng 1, không dùng các nguyên tố hợp kim vi lượng. Sản phi dùng để chế tạo các kết cấu có cơ tính riêng. Thông thường chúng được sử dụng ở trạng thái cung c để gia công như uốn, tạo hình hoặc hàn.
  4.2 Sản phẩm với chiều dày từ 0,36 mm đến 3 mm và với chiều rộng từ 600 mm trở lên được sản xt ở dạng cuộn hoặc tấm được cắt.
  14.3 Thép tấm cán nguội có chiều rộng nhỏ hơn 600 mm được cắt từ tấm rộng và cũng được coi là tấ
  4.4 Tiêu chuẩn này không bao gồm thép chất lượng thương mại hay thép để dập (được nêu tro ISO 3574), thép tấm cacbon cán nguội có độ cứng theo yêu cầu (được nêu trong ISO 5954), thép t cán nguội có độ bền cao với tính hàn tốt hơn (được nêu trong ISO 13887), hay thép tấm có độ bền k cao và giới hạn chảy thấp với tính hàn tốt hơn (được nêu trong ISO 14590).
  2 Tài liệu viện dẫn
  TCVN 197:2002 (ISO 6892:1998) Vật liệu kim loại - Thử kéo ở nhiệt độ phòng
  3 Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
  3.1 Nguyên tố hợp kim vi lượng (microalloying elements)
  Các nguyên tố như niobi, vanadi, titan,... được đưa vào riêng biệt hay kết hợp để nâng cao độ bền, v tính tạo hình, tính hàn và độ dai tốt hơn so với thép không hợp kim có độ bền tương đương.
  3.2 Thép tấm cán nguội (cold-reduced stell sheet ) (mác CR 220, CR 250, CR 320)
  Sản phẩm nhận được từ thép tấm cán nóng được làm sạch bề mặt bằng cách cán nguội đến chiều d: yêu cầu (hoàn toàn cứng) tiếp theo là ủ để kết tinh lại cấu trúc hạt. TCVN 6524 : 2006
  CHÚ THÍCH 1: Sản phẩm đã qua ủ thường được cung cấp ở trạng thái cán bể mặt (skin passed) (xem 3.3) nhưnc cũng có thể được cung cấp ở trạng thái ủ cuối cùng (tức là không qua cán bế mặt) nếu người mua quy định trong đơn đặt hàng.
  CHÚ THÍCH 2: CH 550 là sản phẩm không được ủ sau khi cán tới chiểu dày xác định.
  3.3 Cán bể mặt là (skin pass) (trừ mác CH 550 (grade CH 550))
  Cán nguội nhẹ sản phẩm với các mục đích sau:
  a) hạn chế tối thiểu sự xuất hiện của các vết uốn, dải biến dạng và đường rãnh;
  b) kiểm soát hình dạng:
  c) nhận được bể mặt cuối cùng theo yêu cầu.
  CHÚ THÍCH: Cán bể mặt có thể làm tăng độ cứng và giảm tính uốn của thép
  4 Điều kiện sản xuất
  4.4 Luyện thép
  Trừ khi có những thoả thuận khác, công nghệ luyện thép và cán tấm nguội do người sản xuất lựa chọn. Nếu được yêu cầu thì người sản xuất phải thông báo với người mua về công nghệ luyện thép đã được sử dụng.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.