Tiêu chuẩn việt nam 6521-1999 thép kết cấu bền ăn mòn khí quyển

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6521 : 1999
  (ISO 4952 : 1991)

  THÉP KẾT CẤU BỀN ĂN MÒN KHÍ QUYỂN


  Structural steels with improved atmospheric corrosion resistance​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-65211999-thép-kết-cấu-bền-ăn-mòn-khí-quyển.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6521 : 1999 hoàn toàn tương đương với ISO 4952:1991.
  TCVN 6521 : 1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đềnghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
  TCVN 6521 : 1999

  THÉP KẾT CẤU BỀN ĂN MÒN KHÍ QUYỂN


  Structural steels with improved atmospheric corrosion resistance​

  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định thành phần hóa học và các tính chất cơ học, phương pháp sản xuất, điều kiện chấp nhận và ghi nhãn của các sản phẩm thép kết cấu bền ăn mòn khí quyển.
  2. Lĩnh vực áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép tấm cán nóng trên máy cán đảo chiều có chiều dày từ 3 mm trở lên thép tấm rộng, thép thanh, thép dầm, các loại thép hình uốn và thép hình rỗng1) thường được dùng điều kiện cung cấp dùng để chế tạo các phần nối ghép bằng bulông, đinh tán hoặc hàn trong các kết cấu kim loại2) và chúng có khả năng bền ăn mòn khí quyển.
  Tiêu chuẩn này không bao gồm các thép đã đề cập trong các tiêu chuẩn khác, đặc biệt là:
  • Thép kết cấu công dụng chung (ISO 630);
  • Thép để chế tạo nồi hơi và các thiết bị áp lực (ISO 2604/4):
  • Thép nhiệt luyện được;
  • Thép có giới hạn chảy cao (ISO 4950);
  • Thép tấm mỏng kết cấu cán nóng liên tục bền ăn mòn khí quyển (ISO 5952);
  • Thép tấm để dập và dập sâu3)
  Vị trí và hướng lấy mẫu thử được nêu trong phụ lục A.
  3. Tiêu chuẩn trích dẫn
  • ISO 82 Thép - Thử kéo.
  • ISO/R 148 Thử độ dai va đập (khía chữ V) đối với thép.
  • ISO/R 377 Lấy và chuẩn bị mẫu và mẫu thử đối với thép gia công áp lực.
  • ISO 404 Thép và sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp.
  • ISO 630 Thép kết cấu.
  • ISO 2566/1 Thép - Chuyển đổi giá trị giãn dài - Phần 1: Thép các bon và thép hợp kim thấp.
  • ISO 2604/4 Thép để chế tạo nồi hơi và các thiết bị áp lực - Yêu cầu chất lượng - Phần 4: Tấm
  • ISO 4950 Thép tấm độ bền cao
   • Phần 1: Yêu cầu chung.
   • Phần 2: Thép được cung cấp trong điều kiện cán có kiểm tra hoặc thường hóa.
   • Phần 3: Thép được cung cấp trong điều kiện nhiệt luyện (tôi và ram).
  4. Định nghĩa
  Thép bền ăn mòn khí quyển: Thép chứa một số các nguyên tố hợp kim như P, Cu, Cr, Ni, Mo… đưa vào để làm tăng khả năng bền ăn mòn khí quyển bằng cách tạo thành một lớp màng oxit để tự vệ cho kim loại nền.
  5. Sản xuất
  5.1. Công nghệ sản xuất thép
  Trừ khi được quy định khác trong đơn đặt hàng, công nghệ sản xuất do người sản xuất lựa chọn ngẫu nhiên công nghệ sản xuất có thể thông báo cho người mua biết nếu họ yêu cầu trong thời gian giao hàng.
  5.2. Công nghệ khử oxy
  Trừ thép chất lượng 1A, B và 2B, các loại thép đúc phải cho thêm các thành phần làm mịn hạt. chất lượng 1A, B và 2B được cung cấp ở trạng thái lặng.
  5.3. Điều kiện cung cấp
  Các sản phẩm thường được cung cấp ở các trạng thái nêu trong bảng 1A dưới đây:

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.