Tiêu chuẩn việt nam 6476-1999 gạch bê tông tự chèn

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6476:1999

  GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN


  Interlocking concrete bricks​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6476-1999-gạch-bê-tông-tự-chèn.jpg
  1. Phạm vi áp dụng.
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch bê tông tự chèn được sản xuất theo phương pháp rung ép từ hổn hợp bê tông cứng, dùng để lát vĩa hè, đường phố, sân bải, quảng trường.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn.
  3. Hình dáng, kích thước cơ bản và ký hiệu quy ước.
  3.1. Hình dáng: Gạch bê tông tự chèn có hình dáng rất đa dạng. Một số hình dáng và tên gọi thông dụng quy định trên hình 1.
  Chú thích - Tuỳ theo yêu cầu sử dụng có thể sản xuất gạch bê tông tự chèn có hình dáng khác hình 1.
  3.2. Kích thước và sai lệch kích thước: theo bảng1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.