Tiêu chuẩn việt nam 6416-1998 vật liệu chịu lửa vữa samôt

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6416 : 1998

  VẬT LIỆU CHỊU LỬA - VỮA SAMỐT


  Refractory materials - Fireclay mortar​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6416-1998-vật-liệu-chịu-lửa-vữa-samôt.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6416 : 1998 thay thế cho TCVN 4710 - 89.
  TCVN 6416 : 1998 do Ban kỹ thuật TCVN/TC 33 hoàn chỉnh trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

  VẬT LIỆU CHỊU LỬA - VỮA SAMỐT


  Refractory materials - Fireclay mortar​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại vữa samốt đóng cứng trong không khí dùng để lót, xây gạch samốt cho các thiết bị nhiệt của các ngành công nghiệp.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  • TCVN 141 : 1998 Xi măng - Phương pháp phân tích hóa học.
  • TCVN 179 - 86*. Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ chịu lửa.
  • TCVN 247 : 1998 Gạch xây - Phương pháp xác định độ bền uốn.
  • TCVN 4348 - 86 Đất sét để sản xuất gạch, ngói nung. Phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxit (Al2O3).
  3. Yêu cầu kỹ thuật
  Theo mức chất lượng ở bảng 1 vữa samốt được phân làm 3 loại :
  • vữa samốt A: ký hiệu VSA;
  • vữa samốt B: ký hiệu VSB;
  • vữa samốt C: ký hiệu VSC.
  Các chỉ tiêu kỹ thuật của vữa samốt được quy định ở bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.