Tiêu chuẩn việt nam 6394-1998 kênh bê tông vỏ mỏng có lưới thép

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6394 : 1998

  CẤU KIỆN KÊNH BÊ TÔNG VỎ MỎNG CÓ LƯỚI THÉP


  Net-wire concrete units for irríigational canal​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6394-1998-cấu-kiện-kênh-bê-tông-vỏ-mỏng-có-lưới-thép.jpg
  HÀ NỘI - 1998 Lời nói đầu
  TCVN 6394 : 1998 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC71/SC1 “Ống bê tông" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
  TCVN 6394 : 1998

  Cấu kiện kênh bê tông vỏ mỏng có lưới thép


  Net - wire concrete units for irrigational canal​
  1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho một số loại cấu kiện kênh bê tông vỏ mỏng có lưới thép (sau đây gọi là c: kiện kẻnh bê tông), sản xuất theo phương pháp chấn động rung hoặc đúc ly tâm, dùng để lắp ghép t: thành tuyến kênh nội đồng.
  2_ Tiêu chuẩn trích dẫn
  TCVN 176§ - 75 Thép các bon kết cấu thông thường. Mác thép và yêu cầu kỹ thuật. TCVN 1770 - 86 Cát xây dưng. Yêu cầu kỹ thuật.
  TCVN 1771 - 87 Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 2682-1992 Xi măng poóc lăng.
  TCVN 4506 - 87 Nước để trộn bê tông. Yêu cẩu kỹ thuật.
  TCVN 6025 - 1995 Bê tông - Phân mác theo cường độ nén
  tiêu chuẩn 6394 :1998 được thay thế bằng Tiêu chuẩn quốc gia 6394:2014 mương bê tông cốt thép thành mỏng

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. xaydungduclinh
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho một số loại cấu kiện kênh bê tông vỏ mỏng có lưới thép
  admin, nhauyen, kstuankiet2 người khác thích bài này.
 3. hoaiphuong0703
  Cấu kiện kênh bê tông vỏ mỏng có lưới thép
  admin, nhauyen, kstuankiet1 người khác thích bài này.
 4. hoangnhauyen
  tiêu chuẩn xây dựng việt nam
  admin, nhauyenkstuankiet thích bài này.
 5. kstuankiet
  tiêu chuẩn việt nam cấu kiện kênh bê tông
  adminnhauyen thích bài này.
 6. nhauyen
  cấu kiện kênh bê tông vỏ mỏng có lưới thép, sản xuất theo phương pháp chấn động rung hoặc đúc ly tâm, dùng để lắp ghép thành tuyến kênh nội đồng
  admin thích bài này.