Tiêu chuẩn việt nam 6394-1998 kênh bê tông vỏ mỏng có lưới thép

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6394 : 1998

  CẤU KIỆN KÊNH BÊ TÔNG VỎ MỎNG CÓ LƯỚI THÉP


  Net-wire concrete units for irríigational canal​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6394-1998-cấu-kiện-kênh-bê-tông-vỏ-mỏng-có-lưới-thép.jpg
  HÀ NỘI - 1998 Lời nói đầu
  TCVN 6394 : 1998 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC71/SC1 “Ống bê tông" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
  TCVN 6394 : 1998

  Cấu kiện kênh bê tông vỏ mỏng có lưới thép


  Net - wire concrete units for irrigational canal​
  1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho một số loại cấu kiện kênh bê tông vỏ mỏng có lưới thép (sau đây gọi là c: kiện kẻnh bê tông), sản xuất theo phương pháp chấn động rung hoặc đúc ly tâm, dùng để lắp ghép t: thành tuyến kênh nội đồng.
  2_ Tiêu chuẩn trích dẫn
  TCVN 176§ - 75 Thép các bon kết cấu thông thường. Mác thép và yêu cầu kỹ thuật. TCVN 1770 - 86 Cát xây dưng. Yêu cầu kỹ thuật.
  TCVN 1771 - 87 Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 2682-1992 Xi măng poóc lăng.
  TCVN 4506 - 87 Nước để trộn bê tông. Yêu cẩu kỹ thuật.
  TCVN 6025 - 1995 Bê tông - Phân mác theo cường độ nén
  tiêu chuẩn 6394 :1998 được thay thế bằng Tiêu chuẩn quốc gia 6394:2014 mương bê tông cốt thép thành mỏng

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.