Tiêu chuẩn việt nam 6393-1998 ống bơm bê tông vỏ mỏng có lưới thép

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6393 :1998

  ỐNG BƠM BÊ TÔNG VỎ MỎNG CÓ LƯỚI THÉP


  Net-wire concrete pumping pipes​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6393-1998-ống-bơm-bê-tông-vỏ-mỏng-có-lưới-thép.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6393 : 1998 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC71/SC1 “Ống bê tông” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
  TCVN 6393 :1998

  ỐNG BƠM BÊ TÔNG VỎ MỎNG CÓ LƯỚI THÉP


  Net-wire concrete pumping pipes​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại ống bơm bê tông vỏ mỏng có lưới thép (sau đây gọi là ống bơm tông), chế tạo theo phương pháp đúc ly tâm, dùng lắp đặt cho các trạm bơm nước thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng tương tự.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  • TCVN 1765 – 75 Thép các bon kết cấu thông thường. Mác thép và yêu cầu kỹ thuật.
  • TCVN 1770 – 86 Cát xây dựng, Yêu cầu kỹ thuật.
  • TCVN 1771 – 87 Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.
  • TCVN 2682 -1992 Xi măng poóc lăng.
  • TCVN 4506 – 87 Nước để trộn bê tông. Yêu cầu kỹ thuật.
  • TCVN 6025 - 1995 Bê tông - Phân mác theo cường độ nén.
  3. Kiểu và kích thước cơ bản
  3.1. Ống bơm bê tông được sản xuất theo kiểu tạo gờ hai đầu để nối bằng đai xiết, có hình dạng quy định trên hình 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.