Tiêu chuẩn việt nam 6379-1998 thiết bị chữa cháy trụ nước chữa cháy

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6379 : 1998

  THIẾT BỊ CHỮA CHÁY – TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY – YÊU CẦU KỸ THUẬT


  Fire protection equipment – Fire hydrant – Technical requirements​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6379-1998-thiết-bị-chữa-cháy-trụ-nước-chữa-cháy.jpg
  1. PHẠM VI ÁP DỤNG:
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các trụ nước chữa cháy (sau đây gọi tắt là trụ nước lắp đặt vào hệ thống cấp nước chung như: cấp nước đô thị, cấp nước bên ngoài của nhà hoặc công trình).
  2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
  • TCVN 209 : 1966 Ren hình thang có đường kính 10 ÷ 640mm. Kích thước cơ bản.
  • TCVN 210 : 1966 Dung sai của ren hình thang có đường kính 10 ÷ 300mm.
  • TCVN 257 : 1985 Kim loại. Xác định độ cứng theo phương pháp Rocven. Thang A, B và C.
  • TCVN 385 : 1970 Vật đúc bằng gang xám. Sai lệch cho phép về kích thước và khối lượng. Lượng dư cho gia công cơ.
  • TCVN 1917 : 1993 Ren hệ mét. Lắp ghép có độ hở. Dung sai.
  • TCVN 2003 : 1977 Vòng đẹm cao su có mặt tròn để làm kín các thiết bị thủy lực và khí nén.
  • TCVN 2097 : 1993 Sơn. Phương pháp xác định độ bám dính của màng.
  • TCVN 2254 : 1977 Rèn hình thang. Prôtin.
  • TCVN 4681 : 1989 Ren ống hình trụ.
  • TCVN 5739 : 1993 Thiết bị chữa cháy. Đầu nối.
  3. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA:
  Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ sau:
  3.1. Trụ nước chữa cháy: Là thiết bị chuyên dùng được lắp đặt vào hệ thống đường ống cấp nước dùng để lấy nước phục vụ chữa cháy. Trụ nước chữa cháy bao gồm các bộ phận chính như van, thân trụ và họng chờ có kích thước theo tiêu chuẩn.
  Trụ nước chữa cháy được chia làm hai loại là trụ nước chữa cháy nổi (trụ nổi) và trụ nước chữa cháy ngầm (trụ ngầm).
  3.1.1. Trụ nổi: Là loại trụ nước chữa cháy mà toàn bộ phần họng chờ đặt nổi trên mặt đất với chiều cao quy định (xem Hình 1).
  3.1.2. Trụ ngầm: Là loại trụ nước chữa cháy được đặt ngầm toàn bộ dưới mặt đất (xem hình 2). Khác với trụ nổi , muốn lấy nước qua trụ ngầm phải dùng cột lấy nước.
  3.2. Cột lấy nước chữa cháy: Là thiết bị chuyên dùng được trang bị theo xe chữa cháy dùng nối với trụ ngầm để lấy nước. Cột lấy nước chữa cháy chỉ có hai họng chờ để cho xe chữa cháy hút nước trực tiếp qua cột hoặc để lắp vào vòi chữa cháy lấy nước vào xe hoặc trực tiếp chữa cháy.
  4. THÔNG SỐ VÀ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN:
  4.1. Thông số và kích thước cơ bản của trụ nước: được quy định trong Bảng 1 và Hình 1, 2.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.