Tiêu chuẩn việt nam 6300-1997 nguyên liệu sản xuất gốm đất sét

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6300 : 1997

  NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM XÂY DỰNG – ĐẤT SÉT – YÊU CẦU KĨ THUẬT


  Raw material for producing of construction ceramics – Clay – Technical requirements​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6300-1997-nguyên-liệu-sản-xuất-gốm-đất-sét.jpg
  1 Phạm vi ứng dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đất sét làm nguyên liệu sản xuất sứ vệ sinh cao cấp và gạch gốm ốp lát.
  2 Tiêu chuẩn trích dẫn
  • TCVN 4344: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Lấy mẫu.
  • TCVN 4345: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp thử cơ lí.
  • TCVN 4346: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp phân tích hoá học – Quy định chung.
  • TCVN 4347: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng silic dioxit.
  • TCVN 4348: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxit.
  • TCVN 4349: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng sắt oxit.
  • TCVN 4352: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng lưu huỳnh oxit.
  3 Yêu cầu kĩ thuật
  3.1. Đất sét dùng để sản xuất gốm sứ xây dựng có chứa các muối tan phải được xử lí thích hợp (qua quá trình rửa khuấy).
  3.2. Thành phần hoá học của đất sét theo quy định ở bảng 1, thành phần cỡ hạt quy định ở bảng 2, các chỉ tiêu cơ lí quy định ở bảng 3.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.