Tiêu chuẩn việt nam 6284-4-1997 thép cốt bê tông dự ứng lực dảnh

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6284-4 : 1997
  ISO 6934-4 : 1991

  THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC - PHẦN 4: DẢNH


  Steel for the prestressing of concrete - Part 4: Strand​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6284-4-1997-thép-cốt-bê-tông-dự-ứng-lực-dảnh.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6284-4 : 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 6934-4 : 1991.
  TCVN 6284-4 : 1997 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

  THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC - PHẦN 4: DẢNH


  Steel for the prestressing of concrete - Part 4: Strand​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu đối với thép dảnh, độ bền cao đã qua nhiệt luyện khử ứng suất phù hợp với các yêu cầu chung được quy định trong TCVN 6284-1 : 1997. Dảnh có thể chứa 2,3,7 hay 19 sợi đơn.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  TCVN 6284-1 : 1997 (ISO 6934-1 : 1991) Thép cốt bê tông dự ứng lực - Phần 1: Yêu cầu chung.
  3. Định nghĩa
  Trong tiêu chuẩn này sử dụng các định nghĩa trong TCVN 6284-1 : 1997 và định nghĩa sau
  3.1. Dảnh nén chặt
  Là dảnh được ép chặt (chẳng hạn bằng gia công nguội sau khi xoắn) và được gia công khử ứng suất trước khi cuộn.
  4. Điều kiện sản xuất
  4.1. Thép
  Dảnh phải được sản xuất từ dây thép độ bền cao phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6284-1 : 1997
  4.2. Nhiệt luyện khử ứng suất
  Dảnh phải được nhiệt luyện ở nhiệt độ thấp trong một quá trình liên tục bằng cách tở và chạy qua thiết bị nung thích hợp (xem TCVN 6284-1 : 1997).
  Sau đó dảnh được cuộn lại thành các cuộn hay cuộn vào các tang quấn có đường kính lõi đủ lớn để đảm bảo là dảnh sẽ đủ thẳng khi tở ra (xem 8.2).
  Các thao tác tạo dảnh và nhiệt luyện khử ứng suất phải đảm bảo là các sợi không bị xổ khi dảnh bị cắt. Tuy nhiên, nếu bị xổ thì có thể đưa chúng trở về vị trí cũ một cách dễ dàng.
  4.3. Dảnh nén chặt
  Dảnh 7 sợi phải tuân thủ điều 4.4 trước khi kéo. Sau khi kéo và gia công khử ứng suất, dảnh phải có bước xoắn bằng 14 đến 18 lần đường kính dảnh danh nghĩa.
  4.4. Mối hàn
  4.4.1. Dảnh 2 sợi và dảnh 3 sợi
  Sợi để bện dảnh không được hàn.
  4.4.2. Dảnh 7 sợi và 19 sợi
  Dảnh không được có các chỗ nối trừ khi có sự thỏa thuận riêng của khách hàng.
  Trong quá trình sản xuất các sợi đơn để bện dảnh chỉ cho phép hàn ở kích thước trước hoặc ở kích thước dùng trong lần nhiệt luyện cuối cùng. Sợi không được hàn sau khi nó được kéo qua khuôn đầu tiên của xưởng kéo.
  Nếu được khách hàng đồng ý, các sợi đơn trong quá trình chế tạo dảnh có thể được hàn nối đầu với điều kiện không được có quá một mối nối như vậy trong một đoạn 45 mm của dảnh hoàn chỉnh.
  4.5. Vết xước
  Các vết xước dọc với độ sâu nhỏ hơn 4% đường kính của các sợi phần tử sẽ không được coi là khuyết tật.
  5. Kết cấu dảnh
  Các yêu cầu sau đây được áp dụng để bổ sung thêm vào các yêu cầu của TCVN 6284-1 : 1997.
  Trong dảnh 2 sợi và dảnh 3 sợi, các sợi đơn phải có cùng kích thước danh nghĩa và bước xoắn phải bằng 12 đến 22 lần đường kính danh nghĩa của dảnh.
  Trong dảnh 7 sợi, đường kính của sợi lõi thẳng phải lớn hơn đường kính của các sợi xoắn bên ngoài ít nhất 2%. Các sợi xoắn ngoài phải xoắn chặt xung quanh sợi lõi với bước xoắn bằng từ 12 đến 18 lần đường kính danh nghĩa của dảnh.
  Hướng của lớp xoắn là do người cung cấp và khách hàng thỏa thuận.
  Trong dảnh 19 sợi, kết cấu dảnh phải là 9 + 9 + 1 hay dảnh xoắn 12 + 6 + 1 và bước xoắn phải bằng từ 12 đến 22 lần đường kính danh nghĩa của dảnh.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.