Tiêu chuẩn việt nam 6283-3-1997 thép cán nóng kích thước thép dẹt

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6283-3 : 1997

  THÉP THANH CÁN NÓNG - PHẦN 3: KÍCH THƯỚC CỦA THÉP DẸT


  Hot – rolled steel bars – Part 3: Dimensions of flat bars​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6283-3-1997-thép-cán-nóng-kích-thước-thép-dẹt.jpg
  1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định kích thước của thép thanh dẹt cán nóng theo hệ mét
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  ISO 1035/4 Thép thanh cán nóng – Phần 4: Dung sai.
  3. Kích thước và dung sai
  3.1. Kích thước của thép dẹt theo quy định trong bảng 1.
  3.2. Trừ khi có các yêu cầu khác trong đơn đặt hàng, dung sai kích thước của thép dẹt phải bằng dung sai tiêu chuẩn được quy định ở ISO 1035/4. Các dung sai nhỏ hơn dung sai trong ISO 1035/4 sẽ được quy định ở các tiêu chuẩn khác

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.