Tiêu chuẩn việt nam 6283-3-1997 thép cán nóng kích thước thép dẹt

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6283-3 : 1997

  THÉP THANH CÁN NÓNG - PHẦN 3: KÍCH THƯỚC CỦA THÉP DẸT


  Hot – rolled steel bars – Part 3: Dimensions of flat bars​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6283-3-1997-thép-cán-nóng-kích-thước-thép-dẹt.jpg
  1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định kích thước của thép thanh dẹt cán nóng theo hệ mét
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  ISO 1035/4 Thép thanh cán nóng – Phần 4: Dung sai.
  3. Kích thước và dung sai
  3.1. Kích thước của thép dẹt theo quy định trong bảng 1.
  3.2. Trừ khi có các yêu cầu khác trong đơn đặt hàng, dung sai kích thước của thép dẹt phải bằng dung sai tiêu chuẩn được quy định ở ISO 1035/4. Các dung sai nhỏ hơn dung sai trong ISO 1035/4 sẽ được quy định ở các tiêu chuẩn khác

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. xaydungduclinh
  hép thanh cán nóng
  admin, nhauyen, kstuankiet2 người khác thích bài này.
 3. hoaiphuong0703
  kích thước của thép dẹt thép thanh cán nóng
  admin, nhauyen, kstuankiet1 người khác thích bài này.
 4. hoangnhauyen
  tiêu chuẩn việt nam thép thanh cán nóng
  admin, nhauyenkstuankiet thích bài này.
 5. kstuankiet
  Tiêu chuẩn 6283 - 3 - 1997 quy định kích thước của thép thanh dẹt cán nóng theo hệ mét
  adminnhauyen thích bài này.
 6. nhauyen
  kích thước của thép thanh dẹt cán nóng
  admin thích bài này.