lavita thuận an

Tiêu chuẩn việt nam 6283-2-1997 kích thước của thép vuông

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6283-2 : 1997
  ISO 1035/2 - 1980

  THÉP THANH CÁN NÓNG - PHẦN 2: KÍCH THƯỚC CỦA THÉP VUÔNG


  Hot - rolled steel bars - Part 2: Dimensions of square bars​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6283-2-1997-thép-thanh-cán-nóng-kích-thước-của-thép-vuông.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6283-2 : 1997 thay thế cho TCVN 1843 - 89.
  TCVN 6283-2 : 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 1035/2 - 1980.
  TCVN 6283-2 : 1997 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

  THÉP THANH CÁN NÓNG - PHẦN 2: KÍCH THƯỚC CỦA THÉP VUÔNG


  Hot - rolled steel bars - Part 2: Dimensions of square bars​
  1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng
  Tiêu chuẩn này qui định kích thước của thép thanh vuông cán nóng theo hệ mét.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  ISO 1035/4 Thép thanh cán nóng - Phần 4: Dung sai.
  3. Kích thước và sai lệch
  3.1 Kích thước của thép vuông theo qui định trong bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. xaydungduclinh
  thép thanh cán nóng
  admin, nhauyen, kstuankiet2 người khác thích bài này.
 3. hoaiphuong0703
  kích thước của thép vuông
  admin, nhauyen, kstuankiet1 người khác thích bài này.
 4. hoangnhauyen
  tiêu chuẩn thép thanh cán nóng
  admin, nhauyenkstuankiet thích bài này.
 5. kstuankiet
  tiêu chuẩn kích thước thép vuông
  adminnhauyen thích bài này.
 6. nhauyen
  Tiêu chuẩn 6283 - 2 - 1997 quy định kích thước của thép thanh vuông cán nóng theo hệ mét
  admin thích bài này.