Tiêu chuẩn việt nam 6260-1977 xi măng poóc lăng hỗn hợp

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
  TCVN 6260:1977

  XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP - YÊU CẦU KĨ THUẬT

  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6260-1977-xi-măng-poóc-lăng-hỗn-hợp.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định thành phần và chỉ tiêu chất lượng của xi măng poóc lăng hỗn hợp.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  TCVN 4787 :1989 :Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu ; TCVN 141 : 1986 : Xi măng - Phương pháp phân tích hoá học ;
  TCVN 6016 :1995 : [ISO 679 :1989 (E)] Xi măng -Phương pháp xác định độ bền ;
  TCVN 6017 :1995 :[ISO 9597 :1989 (E)] Xi măng -Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định ;
  TCVN 4030 : 1985 : Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn ;
  TCVN 5438 :1991 : Xi măng - Thuật ngữ định nghĩa;.
  3. Quy định chung
  3.1. Xi măng poóc lăng hỗn hợp là loại chất kết dính thuỷ, được chế tạo bằng cách nghiền mịn
  hỗn hợp clanhke xi măng poóc lăng với các phụ gia khoáng và một lượng thạch cao cần thiết hoặc bằng cách trộn đều các phụ gia đã nghiền mịn với xi măng poóc lăng không chứa phụ gia khoáng.
  3.2. Clanhke xi măng poóc lăng dùng để sản xuất xi măng poóc lăng hỗn hợp có hàm lượng magiê oxit (MgO) không lớn hơn 5%.
  3.3. Phụ gia khoáng bao gồm phụ gia khoáng hoạt tính và phụ gia đầy.
  3.3.1. Phụ gia khoánh hoạt tính gồm các loại vật liệu thiên nhiên hoặc nhân tạo, ở dạng nghiền mịn, có tính chất puzolan (hoặc) tính chất thuỷ lực.
  3.3.2. Phụ gia đầy gồm các loại vật liệu khoáng thiên nhiên hoặc khoáng nhân tạo, thực tế không tham gia vào hydrat hoá xi măng, chúng chủ yếu đóng vai trò cốt liệu mịn, làm tốt thành phần hạt và cấu trúc của đá xi măng.
  3.4. Phụ gia công nghệ gồm các loại phụ gia có tác dụng cải thiện tính chất của xi măng nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng hoặc để tăng cường quá trình nghiền, đóng bao và bảo quản của xi măng.
  3.5. Tuỳ theo chất lượng clanhke xi măng poóc lăng và phụ gia, tổng lượng các phụ gia khoáng (không kể thạch cao) trong xi măng poóc lăng hỗn hợp, tính theo khối lượng xi măng, không lớn hơn 40%trong đó phụ gia đầy không lớn hơn 20%, phụ gia công nghệ không lớn hơn 1%.
  Chú thích :
  Chất lượng phụgia để sản xuất xi măng poóclăng hỗn hợp phải đảm bảo theo các quy định hiện hành. Tất cả các nguồn phụ gia khoáng mới trước khi đưa vào sử dụng phải qua các bước nghiên cứu xác định bản chất, cấu trúc,thành phần hoá, thành phần khoáng, hàm lượng các hạt chất có hại đối với xi măng và bê tông. Các kết quả nghiên cứu phải được hội đồng khoa học kĩ thuật chuyên ngành thông qua và chỉ được sử dụng nguồn phụ gia đã nghiên cứu khi cấp có thẩm quyền ra quyết định cho phép.
  4. Yêu cầu chất lượng của xi măng poóc lăng hỗn hợp
  2.2. Mác của xi măng poóc lăng hỗn hợp gồm : PCB30 và PCB40, trong đó :
  • PCB là kí hiệu quy ước cho xi măng poóc lăng hỗn hợp ;
  • Các trị số 30 và 40 là giới hạn cường độ nén của mẫu vữa xi măng sau 28 ngày dưỡng hộ

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.