Tiêu chuẩn việt nam 6247-2003 khớp nối kép dùng cho ống chịu áp lực

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6247 : 2003
  ISO 2048:1990

  KHỚP NỐI KÉP DÙNG CHO ỐNG CHỊU ÁP LỰC BẰNG POLY (VINYL CLORUA) KHÔNG HÓA DẺO (PVC-U) VỚI CÁC VÒNG ĐỆM ĐÀN HỒI – ĐỘ SÂU TIẾP GIÁP TỐI THIỂU


  Double-socket fittings for unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) pressure pipes with elastic sealing ring type joints-Minimum depths of engagement​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6247-2003-khớp-nối-kép-dùng-cho-ống-chịu-áp-lực.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6247 : 2003 thay thế TCVN 6247 : 1997.
  TCVN 6247 : 2003 hoàn toàn tương đương với ISO 2048:1990.
  TCVN 6247 : 2003 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 138 “Ống và phụ tùng đường ống” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  KHỚP NỐI KÉP DÙNG CHO ỐNG CHỊU ÁP LỰC BẰNG POLY (VINYL CLORUA) KHÔNG HÓA DẺO (PVC-U) VỚI CÁC VÒNG ĐỆM ĐÀN HỒI – ĐỘ SÂU TIẾP GIÁP TỐI THIỂU


  Double-socket fittings for unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) pressure pipes with elastic sealing ring type joints-Minimum depths of engagement​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định độ sâu tiếp giáp tối thiểu của khớp nối kép dùng cho ống chịu áp lực bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) có độ dài đến 12 m với các vòng đệm đàn hồi để vận chuyển chất lỏng.
  2. Tiêu chuẩn viện dẫn
  TCVN 6150-1:2003 (ISO 161-1 : 1996), Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng – Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa. Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét.
  3. Tính toán
  Độ sâu tiếp giáp tối thiểu m được tính bằng milimet, theo công thức:
  m = 30 + 0,15 D
  trong đó D là đường kính ngoài danh nghĩa của ống, tính bằng milimet.
  4. Độ sâu tiếp giáp tối thiểu
  Độ sâu tiếp giáp tối thiểu (xem hình 1) được quy định trong bảng 1.
  Chú thích – Đối với quy trình lắp đặt chính xác thiết bị ở nhiệt độ cao, tham khảo quy phạm thực hành trong tiêu chuẩn cụ thể.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.