Tiêu chuẩn việt nam 6246-2003 khớp nối đơn dùng cho ống chịu áp lực

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6246 : 2003
  ISO 2045 : 1988

  KHỚP NỐI ĐƠN DÙNG CHO ỐNG CHỊU ÁP LỰC BẰNG POLY (VINYL CLORUA) KHÔNG HÓA DẺO (PVC-U) VÀ POLY(VINYL CLORUA) CLO HÓA (PVC-C) VỚI CÁC VÒNG ĐỆM ĐÀN HỒI – ĐỘ SÂU TIẾP GIÁP TỐI THIỂU


  Single sockets for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) and chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) pressure pipes with elastic sealing ring type joints- Minimum depths of engagement​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6246-2003-khớp-nối-đơn-dùng-cho-ống-chịu-áp-lực.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6246 : 2003 thay thế TCVN 6246 : 1997.
  TCVN 6246 : 2003 hoàn toàn tương đương với ISO 2045:1988.
  TCVN 6246 : 2003 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 138 “Ống và phụ tùng đường ống” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  KHỚP NỐI ĐƠN DÙNG CHO ỐNG CHỊU ÁP LỰC BẰNG POLY (VINYL CLORUA) KHÔNG HÓA DẺO (PVC-U) VÀ POLY(VINYL CLORUA) CLO HÓA (PVC-C) VỚI CÁC VÒNG ĐỆM ĐÀN HỒI – ĐỘ SÂU TIẾP GIÁP TỐI THIỂU


  Single sockets for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) and chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) pressure pipes with elastic sealing ring type joints- Minimum depths of engagement​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định độ sâu tiếp giáp tối thiểu của khớp nối đơn dùng cho ống chịu áp lực bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) và poly (vinyl clorua) clo hóa (PVC – C) với các vòng đệm đàn hồi.
  2. Lĩnh vực áp dụng
  Độ sâu tiếp giáp tối thiểu này áp dụng cho ống có chiều dài đến 12 m dùng để vận chuyển chất lỏng, được lắp đặt dưới hoặc trên mặt đất, ở điều kiện có sự thay đổi chiều dài do ảnh hưởng của nhiệt.
  3. Tiêu chuẩn viện dẫn
  TCVN 6150-1: 2003 (ISO 161-1:1996), Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng – Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa – Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét.
  4. Tính toán
  Độ sâu tiếp giáp tối thiểu m được tính theo công thức sau:
  a) đối với đường kính danh nghĩa de ≤ 280 mm
  m ≥ 50 mm + 0,22 de
  b) đối với đường kính danh nghĩa de > 280 mm
  m ≥ 70 mm + 0,15 de
  trong đó de tính bằng milimet.
  Chú thích – Giá trị m có tính đến sự co dãn nhiệt, sự co giãn theo chiều ngang, khả năng có thể bị cong và hệ số an toàn.
  5. Độ sâu tiếp giáp tối thiểu
  Độ sâu tiếp giáp tối thiểu (xem hình 1) được quy định ở bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.